Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet B.V. Bron: http://www.anababa.nl

Hoe kun je als ouder je puber leiding geven?

Pubers zijn emotioneel, grillig en niet toerekeningsvatbaar, om het maar eens heel sterk uit te drukken. Hun veranderende brein is nog niet klaar om rationele beslissingen te nemen. Daarom is het jouw taak als ouder om je puber leiding te geven. Hoe doe je dat?

De puberteit

De puberteit is een interessante, maar ook verwarrende tijd voor je kind. Hij vindt zichzelf al behoorlijk volwassen, maar de ontwikkeling van zijn brein is nog niet voltooid. Daardoor kan hij soms ondoordachte beslissingen nemen en het gevolg van zijn gedrag niet goed inschatten. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Je puber heeft jouw leiding nodig

Uit studies van het puberbrein is bekend geworden dat de prefrontale cortex van een jongere onder de 23 jaar nog niet uitgerijpt is. De prefrontale cortex is het rationele hersengebied, dat je bijvoorbeeld gebruikt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Bij jouw puber functioneert dat gebied nog niet goed. Jij moet dus als het ware zijn prefrontale cortex zijn! Help hem om beslissingen te nemen en rationele argumenten in te brengen als zijn emoties het dreigen over te nemen.

Hoe kun je je puber leiding geven?

Als ouder is het je taak om (op de juiste momenten) leiding te geven aan het leven van je puber. Hoe doe je dat? Hieronder lees je de 4 belangrijkste manieren om leiding te geven.

Wijs de juiste routes

Zit je puber ergens mee? Probeer dan vragen te stellen die hem helpen. Zoals: Waar loop je vast? Heb je al er al eens aan gedacht om … ? Als ouder heb je zo veel levenservaring! Daar kun je je puber best mee proberen te helpen. Ook als het bijvoorbeeld gaat om beroeps- of studiekeuze. Laat je kind eens een dagje meelopen in het bedrijf van een familielid of vriend. Of laat hem praten met iemand die de studie heeft gedaan die je kind aanspreekt.

Noem mogelijke consequenties

Voor pubers is het erg moeilijk om de gevolgen van hun gedrag of keuzes te overzien. Jij kunt daarbij helpen, door de consequenties met hem door te nemen. Bespreek alle mogelijke gevolgen van een keuze, en laat je kind op basis daarvan een beslissing nemen. Op deze manier leert hij stap voor stap om dat straks alleen te doen.

Geef onderhandelingsruimte

Blijf in gesprek met je kind. Praat met hem over zijn gedrag, zijn keuzes en de afspraken die jullie daarover maken. Probeer niet te streng te zijn. Dat heeft vaak alleen maar een averechts effect. Sta open voor zijn argumenten. En geef onderhandelingsruimte. Bijvoorbeeld: over het tijdstip waarop je kind thuis moet zijn na het uitgaan kun je onderhandelen. Maar of je kind alleen naar huis mag komen, is niet onderhandelbaar: hij moet samen met iemand anders fietsen.

Tip: Neem contact op met ouders van vrienden of vriendinnen om te zien welke afspraken zij met hun kind maken. Het is gemakkelijker om samen één lijn te trekken.

Verbieden mag!

Er zijn dingen waarover je kind niet met jou kan onderhandelen. Want soms moet je hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Sommige dingen kun je gewoon verbieden, zoals drugs. En ook in andere dingen mag je keihard zijn, zoals taalgebruik, op tijd thuiskomen en slaaptijden.

Tip: Stel 10 geboden vast waarover gewoon niet wordt gediscussieerd.

Als ouder van een puber moet je SLIM zijn

Leiding geven is één van de 4 pijlers van de opvoeding die je je puber als ouder kunt geven. Wees SLIM:

Bronnen

  • Dit artikel is gebaseerd op origineel materiaal dat huiswerk- en gezinscoach Ankie Remijn heeft ontwikkeld. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van pubers, zodat ze effectiever kunnen studeren. Dit doet zij vanuit haar bedrijf Investeren in Leren.

Auteur: MP. Publicatiedatum: 2009-heden. © Copyright Applinet B.V. KvK 33304053.