Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet B.V. Bron: http://www.anababa.nl

Wanneer is je kind geslaagd?

Het totaal van de eindcijfers op alle vakken bepaalt of je kind slaagt of niet. Voor de verschillende schoolsoorten gelden verschillende richtlijnen.

Berekening van het eindcijfer

Per vak wordt een eindcijfer berekend, dat op de cijferlijst van je kind terecht komt. De directeur van de school stelt de eindcijfers vast. Het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cse-cijfer. Dat bereken je als volgt:

 • Tel het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het cse bij elkaar op.
 • Deel dit getal door 2.

Afronding van het eindcijfer

Het eindcijfer wordt afgerond naar een heel getal, zonder cijfers achter de komma.

 • Is het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het cijfer naar beneden afgerond.
 • Is het eerste cijfer na de komma een 5 of hoger? Dan wordt het cijfer naar boven afgerond.

Voorbeeld

 • Op het schoolexamen Engels heeft je dochter een 5,88.
 • En op het cse scoort ze een 5,1.
 • Het gemiddelde daarvan is 5,49.
 • Dit wordt afgerond naar een 5.

Check: Heeft een bepaald vak alleen een schoolexamen en geen centraal schriftelijk examen? Dan geldt het schoolexamencijfer ook als eindcijfer.

Slagen op het vmbo

Je kind slaagt voor zijn vmbo-examen als:

 • al zijn eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • hij een 5 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • hij een 4 heeft en een 7 om die te compenseren, en de rest van de eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • hij twee 5-en heeft en een 7 om die te compenseren, en de rest van de eindcijfers 6 of hoger zijn.

Bovendien moet hij een beoordeling ‘goed’ of ‘voldoende’ hebben voor de volgende vakken:

 • lichamelijke opvoeding
 • het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel
 • het sectorwerkstuk (voor de theoretische en gemengde leerweg)

Slagen op de havo of het vwo

Of je kind slaagt voor zijn examen op de havo of het vwo, hangt af van zijn cijferlijst. Op de cijferlijst staan:

 • de eindcijfers voor de verplichte vakken waarin je kind examen heeft gedaan;
 • de eindcijfers voor de keuzevakken waarin je kind examen heeft gedaan;
 • het combinatiecijfer.

Wat is het combinatiecijfer?

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de zogenaamde ‘kleine vakken’. Dat zijn:

 • het profielwerkstuk
 • maatschappijleer
 • Algemene Natuurwetenschappen

De volgende vakken mag de school ook mee laten tellen voor het combinatiecijfer:

 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (havo) of Klassiek Culturele Vorming (vwo)
 • literatuuronderwijs

Op de cijferlijst telt het combinatiecijfer als eindcijfer.

De cijferlijst bepaalt de uitslag

Je kin slaagt voor de havo of het vwo als:

 • al zijn eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • hij een 5 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • hij een 4 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, en het gemiddelde van alle eindcijfers minstens 6 is;
 • hij twee 5-en heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, en het gemiddelde van alle eindcijfers minstens 6 is;
 • hij een 5 en een 4 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, en het gemiddelde van alle eindcijfers minstens 6 is;

Check: Deze regels gelden ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.

Naast een cijferlijst die aan bovenstaande eisen voldoet, moet je kind ook een beoordeling ‘goed’ of ‘voldoende’ hebben voor de volgende vakken:

 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (havo) of Klassiek Culturele Vorming (vwo)
 • lichamelijke opvoeding

Check: Heeft je kind een 3 of lager voor een vak? Dan is hij gezakt.

Tellen extra vakken wel of niet mee?

Doet je kind examen in een extra vak? Dan hoeft dit vak niet mee te tellen bij het vaststellen of je kind geslaagd is. Je kind moet dan wel van tevoren hebben aangegeven:

 • welk vak het extra vak is;
 • dat het eindcijfer voor dat vak niet meegeteld hoeft te worden.

Dit geldt voor alle schoolsoorten.

Bronnen

Auteur: MP. Publicatiedatum: 2009-heden. © Copyright Applinet B.V. KvK 33304053.