Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Entreetoets

Misschien krijgt jouw kind op school te maken met de Entreetoets. Wat is de Entreetoets? Moet je kind daarvoor oefenen? En hoe belangrijk is de uitslag?

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets is een tussentijdse toets die laat zien hoe je kind ervoor staat op school. Eventuele zwakke plekken of achterstanden kunnen zo worden gesignaleerd. De Entreetoets is ontwikkeld door Cito en heet daarom ook wel de Cito-entreetoets. Wat het verschil is met de eindtoets (die soms ook ontwikkeld is door Cito), lees je verderop in dit artikel.

Wanneer krijgt mijn kind een entreetoets?

Er zijn Entreetoetsen voor leerlingen van groep 5, groep 6 en groep 7. Iedere school beslist zelf of zij gebruikt maakt van de Entreetoets en op welk moment dat gebeurt. De Entreetoets is niet verplicht.

Hoe werkt de Entreetoets?

De Cito-entreetoets test de kennis en vaardigheden van je kind op 3 gebieden:

  • taal
  • rekenen/wiskunde
  • studievaardigheden

In totaal bestaat de toets uit 16 taken van elk 25 tot 30 meerkeuzevragen. Voor iedere taak heeft je kind ongeveer 25 tot 45 minuten de tijd. Hij streept de antwoorden aan op een antwoordblad.

De uitslag is een leerlingprofiel

Cito kijkt de antwoordbladen na en maakt op basis daarvan een leerlingprofiel. In dat profiel kun je zien hoe goed je kind scoort op de verschillende onderdelen en waar hij nog extra ondersteuning nodig heeft. Ook zie je hoe goed hij het doet in vergelijking met alle andere kinderen die dezelfde toets gemaakt hebben.

Wat doet de school met het resultaat van de Entreetoets?

Uit de entreetoets kan blijken dat je kind nog extra ondersteuning of oefening nodig heeft op bepaalde onderdelen van het lespakket. De leerkracht van je kind kan daarom beslissen om de leerstof voor je kind aan te passen.

Check: Sommige scholen gebruiken de resultaten van de Entreetoets in groep 7 om een (voorlopig) middelbare-schooladvies op te baseren. Daarvoor gebruiken ze eigen rekenmodules, want Cito geeft alleen een percentielscore. Hou dit als ouder in de gaten. En let er ook op dat je kind (of de hele klas) inderdaad bijgespijkerd wordt op zijn zwakke punten.

Hoe lang duurt de Entreetoets?

In totaal kost het maken van de hele Entreetoets 4 tot 6 dagdelen. Maar de school mag er iets langer over doen, als dat nodig is.

Kan je kind oefenen met de Entreetoets?

De school kan je kind laten oefenen door hem een aantal ‘kennismakingstaken’ te laten maken. In deze taken maakt je kind kennis met de manier van vragen stellen en het invullen van het antwoordblad.

Wat is het verschil met de eindtoets?

De Citotoets is een eindtoets en wordt afgenomen in groep 8. De uitslag van de eindtoets is een hulpmiddel om te bepalen welk voortgezet onderwijs geschikt is voor je kind. De Entreetoets is een tussentoets, die eventuele hiaten in de kennis van je kind bloot kan leggen voordat hij naar groep 8 gaat.

Niet alle scholen doen een Entreetoets

Niet alle scholen zien het nut in van een Entreetoets. Daarom is het ook niet zeker dat jouw kind op zijn school een Entreetoets krijgt. Een Entreetoets is niet verplicht.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.