Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet B.V. Bron: http://www.anababa.nl

Erfelijkheidschecklist

Van alle baby’s die in Nederland worden geboren, komt 3 tot 5 procent ter wereld met een erfelijke aandoening. Meestal is het niet duidelijk waar die aandoening vandaag komt. Erfelijke aanleg speelt een rol, maar soms hebben factoren van buitenaf ook invloed.

Verhoogd risico

Met een gezonde leefstijl kun je niet voorkomen dat je kind een erfelijke aandoening krijgt. Maar je kunt wel nagaan of je een verhoogd risico hebt om een kind te krijgen met een erfelijke aandoening. Dat doe je met deze checklist.

Doe de erfelijkheidscheck

 • Hebben jij of je partner een aangeboren afwijking of ernstige chronische ziekte?
 • Zijn jullie familie van elkaar?
 • Heb je al een kind met een afwijking, of een kind dat zich niet normaal ontwikkelt?
 • Heb je ooit een zwangerschap laten afbreken vanwege een aangeboren afwijking?
 • Heb je meerdere miskramen gehad?
 • Zijn er in de familie kinderen dood geboren of jong overleden?
 • Zijn er kinderen in de familie met een ziekte of afwijking waarvan de oorzaak niet bekend is?
 • Zijn er familieleden die zwakzinnig zijn, taaislijmziekte hebben, een stofwisselingsziekte, een spierziekte, een open rug, een aangeboren hartafwijking, een psychiatrische aandoening, de ziekte van Huntington of het syndroom van Down?
 • Liggen je genetische wortels in Azië, Afrika of het Middellandse Zeegebied?
 • Heeft een van je familieleden een aangeboren afwijking? Loop het rijtje af:
  • Jullie wederzijdse ouders
  • Hun broers en zussen (dus jullie beider ooms en tantes)
  • Hun kinderen (je neven en nichten)
  • Je beider grootouders
  • Jullie beider broers en zussen
  • Hun kinderen (je neefjes en nichtjes)

Bron: Stichting Erfocentrum (november 2009).

Ga op tijd naar de huisarts

Is je antwoord op één van deze vragen ja? Ga dan naar je huisarts. Nog voordat jullie gaan proberen om zwanger te raken. Zo nodig verwijst de huisarts jullie door naar een klinisch genetisch centrum. Daar kun je terecht voor een adviesgesprek en eventueel verder erfelijkheidsonderzoek.

Auteur: MP. Publicatiedatum: 2009-heden. © Copyright Applinet B.V. KvK 33304053.