Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Ontwikkeling

Je kind ontwikkelt zich continu op lichamelijk, sociaal-emotioneel, cognitief en talig gebied. Deze ontwikkelingen hangen sterk samen. Een ontwikkeling op lichamelijk gebied levert weer een stimulans op voor een ontwikkeling op cognitief gebied bijvoorbeeld. In dit hoofdstuk zie je wat je in grote lijnen van de ontwikkeling van je kind kunt verwachten.

De ontwikkeling van je baby
In het eerste jaar van zijn leven ontwikkelt je kind zich razendsnel. De ontwikkelingen op lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief gebied gaan hand in hand.
De ontwikkeling van je dreumes
In het tweede jaar van zijn leven leert je kind lopen en praten: twee belangrijke vaardigheden. Hij kan daardoor steeds meer zelf op onderzoek uitgaan. En hij ontdekt dat hij een eigen persoontje is.
De ontwikkeling van je peuter
Tussen zijn tweede en vierde verjaardag is je kind een peuter. Ook in deze periode maakt hij weer een aantal belangrijke ontwikkelingen door. Hij wordt bijvoorbeeld zindelijk. In zijn taalontwikkeling zet hij weer een groot aantal stappen vooruit. En als persoontje wordt hij steeds zelfstandiger. Dat mag ook wel, want op zijn vierde verjaardag gaat hij naar school.
De ontwikkeling van je kleuter
Tussen zijn vierde en zesde verjaardag verandert er heel wat in het leven van je kind. Want op zijn vierde verjaardag gaat hij voor het eerst naar school. Dat levert heel wat nieuwe uitdagingen op.
De ontwikkeling van je schoolgaande kind
Tussen zijn zesde en twaalfde verjaardag zitten de belangrijkste ontwikkelingen van je schoolgaande kind op het cognitieve vlak; hij leert steeds beter nadenken over abstracte dingen. Hij leert lezen, rekenen en logisch nadenken.
De ontwikkeling van je puber
Van 13 tot 18 jaar maakt je kind de laatste belangrijke ontwikkeling door die hem klaarstoomt voor zijn leven als volwassene: de puberteit. Lichamelijke en geestelijke veranderingen gaan in deze periode hand in hand.
Jongens en meisjes
Jongens en meisjes zijn verschillend en ontwikkelen zich verschillend. Als ouder merk je dat maar al te goed. Wat zijn die verschillen? En waar komen ze vandaan? Als je dat weet, is het gemakkelijker om ermee om te gaan. En kun je je kind op de juiste manier uitdagen om zich verder te ontwikkelen.
Zelfbeeld
Al vrij vroeg begint je kind een beeld van zichzelf te vormen. Wat is een zelfbeeld precies? Waarom is het belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind? En hoe kun je het zelfbeeld van je kind positief beïnvloeden?
Leren
Eigenlijk staat het hele leven van je kind in het teken van leren. Elke ervaring, hoe vroeg ook, is een leermoment. Tijdens zijn leven maakt je kind gebruik van verschillende manieren van leren: onbewust of doelbewust. Van binnenuit of van buitenaf gestimuleerd. Hoe leert een kind? En wat is de beste manier om een kind iets te leren?
Hechting
Je kind bouwt al vroeg een sterke emotionele band op met jullie als ouders, en vaak ook nog met een paar andere belangrijke volwassenen in zijn omgeving. Dat heet hechting. Hoe werkt hechting? Wat is hechtingsgedrag? Welke verschillende hechtingsstijlen zijn er? Waarom is hechting belangrijk?
Ontwikkelingsstoornissen
Je kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Misschien iets sneller op het ene gebied of iets langzamer op het andere. Maar wanneer spreek je van een ontwikkelingsstoornis? En welke ontwikkelingsstoornissen zijn er? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont neemt er een aantal onder de loep.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.