Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright A nababa (KvK 34357596). Bron: http://www.anababa.nl

Schooltypen

In Nederland kun je kiezen uit veel verschillende typen basisscholen. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje.

Schooltypen in het basisonderwijs
In Nederland kun je kiezen uit veel verschillende typen basisscholen. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje.
Wat is een daltonschool?
Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Hier lees je wat het daltononderwijs precies is en hoe dat in de praktijk werkt.
Wat is een freinetschool?
In het freinetonderwijs mag je kind zelf mee kiezen wat hij wil leren. Daarom kan hij gemotiveerd aan het werk gaan. Hier lees je alles over het onderwijs op een freinetschool.
Wat is een jenaplanschool?
In het jenaplanonderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden in stamgroepen bij elkaar. De vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren zijn ook de vier basisactiviteiten op school: spreken, spelen, werken en vieren.
Wat is een montessorischool?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je ze op het juiste moment de juiste middelen aanreikt, kunnen ze spontaan heel veel leren. Dat is de basis van het montessorionderwijs.
Wat is een nutsschool?
Het nutsonderwijs stelt de ontwikkeling van kinderen voorop, met respect voor anderen. De nutsschool komt voort uit een traditie van Nederlandse onderwijsvernieuwing die al begon rond 1800.
Wat is een vrijeschool?
Op een vrijeschool staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden zijn daarbij net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen.
Wat is een Steve Jobsschool?
Op een Steve Jobsschool krijgen kinderen onderwijs voor de nieuwe tijd. Daarvoor gebruiken ze hét middel van deze tijd: de iPad. Deze scholen worden daarom ook wel ‘iPadscholen’ genoemd.
Andere schooltypen in het basisonderwijs
Naast de bekende algemeen bijzondere scholen ontstaan er ook steeds nieuwe onderwijstypen. We zetten hier een paar minder bekende schooltypen voor je op een rij.

Auteur: MP. Publicatiedatum: 2009-2015. © Copyright Anababa. KvK 34357596.