Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Basisschool

Vanaf zijn vierde verjaardag tot en met zijn twaalfde gaat je kind naar de basisschool. Daar wordt een belangrijke basis gelegd: je kind leert er onder meer lezen, schrijven en rekenen.

Een basisschool kiezen
Je kind gaat straks naar school. Maar welke school kies je? En hoe kies je?
Voor het eerst naar school
Met 4 jaar gaat je kind voor het eerst naar school. Wat komt daar allemaal bij kijken?
Het onderwijs op de basisschool
Hoe is het onderwijs op de school van je kind georganiseerd? Iedere school geeft daar zijn eigen invulling aan. Toch heeft het ministerie van Onderwijs een aantal richtlijnen vastgelegd. Daar moet iedere school zich aan houden. Die richtlijnen gaan zowel over de inhoud van het onderwijs als bijvoorbeeld het aantal lesuren.
Schooltijden van de basisschool
In principe mag iedere school zelf de schooltijden bepalen. Maar het aantal lesuren is wel wettelijk vastgelegd. Hoe ziet een schooldag en schoolweek er globaal uit?
Beoordeling en toetsen
Tijdens zijn hele schoolloopbaan worden de vorderingen van je kind gemeten en bijgehouden. Met verschillende toetsen kan de leerkracht meten hoe je kind ervoor staat. In een leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van je kind geregistreerd. En in het rapport kun jij lezen hoe je kind het op school doet.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.