Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Een basisschool kiezen

Je kind gaat straks naar school. Maar welke school kies je? En hoe kies je? Hier lees je een aantal tips.

Wanneer moet je een school kiezen?

Als je kind 3 jaar wordt, is dat een goed moment om te beginnen met nadenken over de school waar hij heen gaat als hij straks 4 wordt.

Aankondiging van de gemeente

Rond de derde verjaardag van je kind krijg je een brief van de gemeente dat je je kind kunt inschrijven bij een school. In die brief staan ook de adressen van alle scholen binnen de gemeente.

Schrijf je kind op tijd in

Veel scholen hebben een wachtlijst. Daarom is het verstandig om je kind op tijd in te schrijven bij de school van je keuze. Bij de meeste scholen kan dat vanaf het moment dat je kind 3 jaar oud is. Bij sommige scholen kan dat zelfs al eerder.

Tip 1: informeer op tijd bij de mogelijke scholen wanneer je je kind kunt inschrijven, en of er een wachtlijst is. Dat voorkomt teleurstelling.

Tip 2: Je mag je kind bij meerdere scholen op de wachtlijst laten zetten. Is je kind op een school geplaatst? Haal hem dan van de andere wachtlijsten af. Dat voorkomt ‘vervuiling’ van de lijsten.

Informatie verzamelen

Verzamel zo veel mogelijk informatie over de scholen die in aanmerking komen voor je kind. Dat doe je bijvoorbeeld door:

  • te kijken op de websites van de scholen;
  • open dagen of informatieavonden te bezoeken;
  • een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding op een school;
  • te vragen naar ervaringen van ouders uit de buurt;
  • te kijken op de website van de onderwijsinspectie.

Hoe kies je een school voor je kind?

Er spelen een heleboel factoren een rol bij de keuze van een basisschool voor je kind. Bijvoorbeeld:

Schooltype

In Nederland kun je kiezen tussen verschillende schoolsoorten. Sluit de school aan bij jullie levensovertuiging of opvoedingsideeën?

Locatie

Is de school dichtbij? Misschien zelfs op loopafstand? Is de school gemakkelijk te bereiken met de fiets, de auto of het openbaar vervoer?

Bekend

Zitten er al andere kinderen uit je gezin op dezelfde school? Of vriendjes van de kinderopvang?  Kinderen uit jullie buurt of straat?

Uiterlijk en omgeving

Hoe ziet de school eruit? Is er veel ruimte om buiten te spelen? Ligt de school aan een drukke weg? Is het er schoon? Is er een schooltuin? Is er een aparte buitenruimte voor de kleuters?

Onderwijs

Hoe is het onderwijs georganiseerd? Zijn de groepen ingedeeld naar leeftijd? Hoe groot zijn de groepen? Past de onderwijsvorm bij je kind?

Sfeer

Hoe is de sfeer? Hangen er knip- en plakwerkjes aan de muren? Is het een strenge school? Zijn prestaties belangrijker dan ontwikkeling? Hoe gaat de school om met pesten of spijbelen?

Schooltijden

Hoe zijn de schooltijden? Passen de schooltijden bij je werkritme? Is er een continurooster? Kan je kind gebruik maken van tussenschoolse of naschoolse opvang? Mogen de leerlingen na schooltijd op het schoolplein spelen? Is er toezicht buiten de lesuren?

Mensen

Wat voor indruk maakten de leerkrachten op je? Zijn ze betrokken, ervaren, deskundig, enthousiast? Hoe is de verhouding man-vrouw in het team van leerkrachten?

Begeleiding

Hoe gaat de school om met zwakke en goede leerlingen? Zijn er extra (vak)leerkrachten? Is er extra begeleiding voor snelle en langzame leerlingen?

Beoordeling

Hoe worden leerlingen beoordeeld? Krijgen ze een rapport? Hoe ziet dat rapport eruit? Krijgt je kind cijfers of een andere beoordeling? Heeft de school een leerlingvolgsysteem?

Extra activiteiten

Organiseert de school extra activiteiten als een musical of een sporttoernooi? Gaan de leerlingen wel eens op schoolreisje of excursie? Of naar het theater? Maakt de school deel uit van een Brede School of Vensterschool?

Ouderbijdrage

Vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage? Hoe hoog is die bijdrage en wat wordt ervan betaald?

Rol van ouders

Wordt er een actieve bijdrage van ouders verwacht op school? Is er een ouderraad of een medezeggenschapsraad?

Informatievoorziening

Hoe informeert de school ouders over nieuws? Heeft de school een website of een schoolgids? Geeft de school een nieuwsbrief uit?

Prestatie

Hoe zijn de prestaties van de school? Hoe wordt de school beoordeeld door de onderwijsinspectie?

De keuze is aan jullie

Uiteindelijk maak je natuurlijk je eigen keuze, op basis van je eigen criteria.

Betrokken bij school

De eerste periode van je kind op school is altijd even wennen. Zie je daarna dingen die je niet bevallen? Of heb je ergens vragen over? Bespreek die dan altijd met de leerkracht van je kind, en eventueel met de directeur. Of zoek contact met de ouderraad of de medezeggenschapsraad. In principe is een school altijd blij met betrokken ouders.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.