Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Andere schooltypen in het basisonderwijs

Naast de bekende algemeen bijzondere scholen ontstaan er ook steeds nieuwe onderwijstypen. We zetten hier een paar minder bekende schooltypen voor je op een rij.

Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O.)

Het Ervaringsgericht Onderwijs richt zich op het dynamische proces tussen kind en leerkracht en kinderen onderling. Het onderzoekt de Ervaringsstroom van mensen, die zichtbaar is in welbevinden (hoe gaat het met een kind?) en betrokkenheid (hoe doet een kind het?).

Drie basiswaarden

De drie basiswaarden van Ervaringgericht Onderwijs zijn:

 • een goed voorbereide omgeving (rijk milieu)
 • ruimte voor initiatieven van kinderen (vrij initiatief)
 • aandachtige en inlevende gesprekken met kinderen (Ervaringsgerichte dialoog)

Gisdo

Gisdo staat voor Geïntegreerd Interactief Semi-Digitaal Onderwijs. Leerlingen zijn alleen te motiveren als zij zelf sturing kunnen aanbrengen in hun leerproces. In de Gisdo-aanpak leert een leerling zelf actief informatie te verzamelen en te delen met anderen. De leraar vervult de rol van coach. De nadruk ligt op discussie, samenwerking, individuele verwerking en reflectie.

In een Gisdo-klas...

 • leren leerlingen samen;
 • werken ze met een eigen dagplan;
 • wordt veel met de computer gewerkt;
 • is de sfeer goed en respecteert men elkaar;
 • staat op de achtergrond een rustgevend muziekje op;
 • zijn leerlingen doelgericht aan het werk;
 • zitten ze aan kleurige ronde meubels;
 • kan de leraar goed rondlopen en hulp geven waar nodig;
 • geeft de leraar gerichte interactieve instructie;
 • worden veel vragen aan elkaar gesteld;
 • is de motivatie van leerling en leraar hoog.

Flexibele scholen

De schooltijden en schoolvakanties van reguliere scholen sluiten vaak niet aan op werktijden van werkende ouders. Daarom ontstaan er steeds meer initiatieven voor scholen waarbij:

 • onderwijs en opvang één geheel vormen;
 • vakanties naar wens zijn op te nemen (binnen bepaalde grenzen).

Kinderen kunnen vijf dagen per week van 8.00 uur tot 18.uur op school blijven en na de reguliere lessen ook meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. Vanwege de flexibele vakanties wordt lesgegeven op individuele basis; een klassikale aanpak is daarbij niet mogelijk.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.