Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is een montessorischool?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je ze op het juiste moment de juiste middelen aanreikt, kunnen ze spontaan heel veel leren. Dat is de basis van het montessorionderwijs.

De kern van het montessorionderwijs

Montessorischolen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’. Daarbij is het uitgangspunt dat een kind een natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontplooien. Het is de taak van opvoeders en onderwijzers om te herkennen wat een kind op een bepaald moment wil leren, en om de juiste materialen en omgeving daarvoor aan te bieden.

Spontane belangstelling

Kinderen hebben als ze jong zijn veel energie en een enorme actiedrang. Zij motiveren zichzelf om zich te ontwikkelen en om te leren. Je ziet dat kinderen een spontane belangstelling hebben voor veel onderwerpen. Wat een kind interessant vindt, verschilt van periode tot periode. In een zo’n periode staat een kind dus open voor een bepaald leergebied. Hij kan dan in een korte tijd veel over dat onderwerp leren omdat hij er intensief mee bezig wil zijn. Een montessoridocent herkent die periodes en biedt het juiste materiaal aan waarmee het kind iets kan leren.

Drie leeftijdsgroepen in één klas

In een klas op een montessorischool zitten altijd leerlingen van drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Dit wordt essentieel geacht voor de harmonische ontwikkeling van een kind: hij is eerst de jongste, dan de middelste en dan de oudste.

Leermaterialen

In het montessorionderwijs maken leerlingen gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Belangrijke eigenschappen van dit materiaal zijn:

  • Het maakt meteen duidelijk wanneer een kind iets fout heeft gedaan. Daardoor krijgt het kind de kans om zichzelf te evalueren en waar nodig te verbeteren.
  • Er staat steeds één vaardigheid centraal, bijvoorbeeld optellen.
  • Het is gemaakt van degelijke en natuurlijke materialen.

Geschiedenis van het montessorionderwijs

Grondlegger van het montessorionderwijs was de Italiaanse arts en pedagoog Maria Montessori. Als arts kwam zij in contact met kinderen die ‘idioot’ werden genoemd, maar die in feite nooit de kans hadden gehad om zich te ontwikkelen. Daarom stortte ze zich op de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek. In 1907 stichtte zij een aantal schooltjes in een arme wijk van Rome, waar ze haar ideeën over pedagogiek in de praktijk bracht. Haar onderwijssysteem werd een groot succes in Italië, maar ze liet het land achter zich toen Mussolini schooluniformen verplicht stelde.

Montessori in Nederland

De eerste montessorischool in Nederland werd geopend in 1916 in Laren. In 1936 vestigde Montessori zich in Nederland, waar ook het hoofdkwartier van de montessoribeweging was gevestigd. In 1950 werd Maria Montessori benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving ze een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Maria Montessori overleed in 1952, vlak voor haar 82e verjaardag. Ze ligt begraven in Noordwijk.

Zit er een montessorischool bij mij in de buurt?

Er zijn meer dan 160 erkende montessoribasisscholen en peutergroepen in Nederland. Zoek een montessorischool bij jou in de buurt via de website van de Nederlandse Montessorivereniging (NMV).

Erkenning door de NMV

Een school mag zich niet zomaar montessorischool noemen. Een school kan erkend worden als montessorischool door de Nederlandse Montessorivereniging (NMV). Daarvoor moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen, die zijn opgesteld door de NMV.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.