Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs bepaalt de data van de schoolvakanties voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs (inclusief het speciaal onderwijs). Scholen moeten zich houden aan de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie. Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie zijn het slechts adviesdata.

Vakantiespreiding: drie regio's

De schoolvakanties in Nederland zijn gespreid over drie regio’s: noord, midden en zuid. De zomervakanties in de regio’s overlappen elkaar gedeeltelijk, zodat mensen uit verschillende regio's met elkaar op vakantie kunnen.

Wanneer zijn de schoolvakanties

Andere onderwijssectoren

De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben.

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Onder strenge voorwaarden kun je bij de directeur van de school verlof aanvragen voor een vakantie buiten de schoolvakanties.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.