Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Betrokken bij school

Wil je graag weten wat je kind op school doet en leert? Praat dan regelmatig met zijn leerkracht. En helpen op school is ook een goede manier om te zien wat er allemaal gebeurt.

Weten wat je kind doet en leert op school

Zodra je kind naar de basisschool gaat, krijgt hij daar zijn eigen leven. Hoe het er in de klas precies aan toe gaat, met wie hij speelt, hoe hij zich gedraagt, wat hij leert: je hebt er vrijwel geen zicht op. Natuurlijk vraag je je kind ernaar. Sommige kinderen vertellen heel veel over hun schooldag, andere kinderen doen dat niet. Hoe kom je dan toch te weten wat er zich allemaal afspeelt binnen de muren van school?

Ga naar een ouderavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren de meeste scholen een ouderavond, waarin je te zien en te horen krijgt hoe een schooldag eruit ziet in de groep van je kind. Je kunt de materialen bekijken waar je kind mee speelt en leert. De leerkracht vertelt over de rituelen en gebruiken in de groep, en ook de lesmethoden komen aan bod. Verder is het leuk om andere ouders te ontmoeten.

Contact met de leerkracht

De leerkracht van je kind is bij uitstek de persoon die je kan vertellen hoe het met je kind gaat op school. Hoe hij zich gedraagt, wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. En wat hij misschien minder gemakkelijk of niet zo leuk vindt. Op verschillende momenten kun je met de leerkracht praten.

Bij het halen en brengen

Haal je je kind ’s middags op van school? Dan kun je de leerkracht van je kind gemakkelijk even aanspreken met een vraag. Meestal heeft hij of zij dan wel even tijd. ’s Ochtends bij het brengen van je kind is er vaak niet veel ruimte om uitgebreid in gesprek te gaan.

Tijdens een tienminutengesprek

Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een tienminutengesprek met de leerkracht. Meestal gaat dit over het rapport. In dat gesprek komen het gedrag en de vorderingen van je kind aan de orde.

Tijdens een apart gesprek

Is 10 minuten te kort om je vragen te bespreken? Dan kun je ook een gesprek aanvragen met de leerkracht. Dat geeft jullie de kans om even rustig te gaan zitten en je vragen wat uitgebreider te bespreken.

Helpen bij activiteiten op school

De school zit vaak verlegen om extra handen bij het organiseren van feesten of uitjes. De leerkrachten stellen het erg op prijs als er af en toe ouders zijn die hand- en spandiensten willen verlenen. Bijvoorbeeld:

  • pepernoten bakken voor de sinterklaasviering
  • met je auto een paar kinderen naar de botanische tuin rijden
  • meegaan op schoolreis
  • school-T-shirts wassen na een sporttoernooi
  • het bemensen van de schoolbibliotheek
  • het doen van luizencontroles
  • meefietsen naar het schoolzwemmen

Tip: Heb je niet veel tijd om op school te helpen, maar wil je wel laten zien dat je van goede wil bent? Steek dan je handen uit de mouwen bij de eindejaarsschoonmaak. Alle klassen worden dan grondig onder handen genomen door een groepje ouders. Je kunt ook verkleedkleren of speeldoeken mee naar huis nemen om te wassen.

Klassenouders

Vaak hebben klassen één of twee ouders die aanspreekpunt zijn voor de leerkracht als er hulp nodig is. Die zogenaamde ‘klassenouders’ kunnen dan weer de andere ouders vragen om te helpen. Een lijst met (e-mail)adressen en telefoonnummers is daarbij erg handig.

De ouderraad

In de ouderraad zitten actieve ouders die helpen bij de organisatie van feesten en andere activiteiten. Ook zijn ze een extra klankbord voor de medezeggenschapsraad. Bovendien int en beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met alle onderwerpen die met school te maken hebben. Ze adviseren het schoolbestuur en de directie. Iedere school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.