Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Je kind gaat voor het eerst naar school

Met 4 jaar gaat je kind voor het eerst naar school. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Een school kiezen

Rond de derde verjaardag van je kind wordt het tijd om op zoek te gaan naar een basisschool. In Nederland kun je kiezen uit veel verschillende schooltypen. Laat je goed informeren en kies een school die bij je kind past. Schrijf je kind op tijd in, want veel scholen hebben een wachtlijst.

Check: Denk er ook aan om je kind op tijd in te schrijven voor buitenschoolse opvang. Want ook daar zijn de wachtlijsten soms lang.

Je kind wordt geplaatst

Is er een plek voor jouw kind op de school waar je hem hebt ingeschreven? Dan krijg je daar schriftelijk bericht van. Vanaf dat moment is de inschrijving van jouw kind op de school definitief.

Tip: Heb je je op meerdere scholen ingeschreven, en is je kind geplaatst? Haal je kind dan van de andere wachtlijsten af. Dat voorkomt ‘vervuiling’ van de wachtlijsten.

Je kind mag eerst wennen

In de 2 weken voorafgaand aan zijn vierde verjaardag mag je kind komen wennen in de klas. In die 2 weken mag hij 5 dagdelen (in de praktijk zijn dit vaak ochtenden) meedoen in de groep waar hij straks deel van gaat uitmaken. Zo kan hij al kennis maken met:

  • de juf of meester;
  • zijn klasgenootjes;
  • het dagritme van de groep;
  • het schoolgebouw.

Uitnodiging van de school

Meestal krijg je een brief van de school waarin je wordt uitgenodigd om langs te komen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maak je ook afspraken met de leerkracht over de wenochtenden.

Zelf meekijken

Op sommige scholen mag je zelf ook een uurtje in de groep blijven om te kijken hoe een schooldag verloopt.

Neem snel afscheid

Het afscheid nemen in de wenperiode kan nog wel eens lastig zijn. Blijf niet te lang hangen en neem kordaat afscheid. Dat maakt het minder moeilijk voor je kind. Hou in je achterhoofd dat de juf of meester regelmatig te maken krijgt met kleuters die moeilijk afscheid nemen. Zij hebben aardig wat ervaring in het troosten en afleiden van hun kinderen.

Als je kind in de vakantie jarig is

Wordt je kind in de vakantie 4 jaar? Dan heeft hij zijn eerste schooldag meteen na de vakantie. Wanneer de wenperiode plaatsvindt, bespreek je met de leerkracht van de groep. Vaak is de wenperiode dan voor de vakantie. Alleen voor de zomervakantie kan je kind meestal niet komen wennen; na zes weken zomervakantie is je kind die kennismaking waarschijnlijk weer vergeten. Is je kind na 1 juni of in de zomervakantie jarig? Dan zijn de wenperiode en de eerste schooldag na de zomervakantie.

Tip: Bespreek de wenperiode en de eerste schooldag op tijd met de school als je kind in de vakantie jarig is. Dan weet je waar je aan toe bent, en dan kun je je kind daar ook op voorbereiden.

Afscheid van dagopvang of peuterspeelzaal

Waarschijnlijk viert je kind zijn vierde verjaardag tegelijk met zijn afscheid op het kinderdagverblijf of bij de peuterspeelzaal. Voor sommige kinderen kan dat afscheid best lastig zijn. Maar andere kinderen realiseren zich nog niet dat ze hun juffen en vriendjes niet meer zullen zien, en kijken alleen maar vooruit naar het schoolavontuur.

Geen definitief afscheid

Heeft jouw kind nog een broertje of zusje dat naar de dagopvang of peuterspeelzaal gaat? Dan is het afscheid niet definitief. Hij zal er dan nog vaak genoeg komen om zijn broertje of zusje op te halen of weg te brengen. En misschien komt hij zijn vriendjes en vriendinnetjes van de opvang later op school weer tegen.

Voorbereiden op de eerste schooldag

Voor het eerst naar school gaan is best spannend voor je kind. Zorg dus voor een goede voorbereiding op de eerste schooldag.

En dan… naar school!

Op de dag na zijn vierde verjaardag is het dan zover: zijn eerste echte schooldag! Dat is natuurlijk een bijzondere dag.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.