Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Beoordeling en toetsen

Tijdens zijn hele schoolloopbaan worden de vorderingen van je kind gemeten en bijgehouden. Met verschillende toetsen kan de leerkracht meten hoe je kind ervoor staat. In een leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van je kind geregistreerd. En in het rapport kun jij lezen hoe je kind het op school doet.

Je kind krijgt een rapport
Drie keer per jaar krijgt je kind een rapport. Daarin staat hoe je kind het de afgelopen periode op school heeft gedaan.
Leerlingvolgsysteem
Alle scholen gebruiken een leerlingvolgsysteem (LVS). Daarmee kunnen zij de vorderingen van hun leerlingen onderzoeken, bijhouden en de beoordelen. Hoe werkt zo’n systeem? En wat kun je afleiden uit de gegevens in dat systeem?
NIO-toets
De NIO is een intelligentietest die gebruikt kan worden als ‘second opinion’ bij de doorstroomtoets in groep 8. De uitslag van de NIO is een ondersteuning van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Doorstroomtoets
Zit je kind in groep 8? Dan maakt hij in februari een doorstroomtoets. Deze toets geeft een beeld van de taal- en rekenvaardigheid van je kind en geeft aan welk type voortgezet onderwijs bij je kind past.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.