Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Het vervolgonderwijs in Nederland

Na het voortgezet onderwijs kan je kind verder leren in het vervolgonderwijs, maar dat hoeft niet altijd. Hoe zit het precies met leerplicht en startkwalificaties? En welke soorten vervolgonderwijs zijn er?

Tot wanneer is mijn kind leerplichtig?

  • Je kind is leerplichtig tot 16 jaar. Tot die leeftijd moet hij dus minimaal naar school.
  • Daarna heeft je kind een kwalificatieplicht (tot 18 jaar). Dat betekent dat hij naar school moet totdat hij een startkwalificatie heeft.

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat je kind volgens de overheid nodig heeft om kans te maken op een serieuze baan (‘duurzaam geschoold werk’). Als startkwalificatie geldt:

  • een mbo-diploma (behalve mbo niveau 1);
  • een havo-diploma;
  • een vwo-diploma.

Schoolverlaters

Een jongere tot 23 jaar die geen startkwalificatie heeft, wordt gezien als voortijdig schoolverlater. Het ministerie van Onderwijs wil zo veel mogelijk schoolverlaters weer terug in de schoolbanken krijgen. Zodat de jeugdwerkloosheid afneemt.

Welke typen vervolgonderwijs zijn er?

Het vervolgonderwijs in Nederland valt uiteen in:

  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • hoger onderwijs (hbo en universiteit)

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt je kind direct op voor een beroep. Bijvoorbeeld in de bouw, de zorg, de techniek of de landbouw. De opleiding is onderverdeeld in 4 niveaus. Afhankelijk van het niveau duurt een mbo-opleiding 1 tot 4 jaar.

Hoger onderwijs

Binnen het hoger onderwijs kan je kind kiezen uit:

  • hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • een universitaire opleiding (wo)

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Het hoger beroepsonderwijs leidt je kind op voor de hogere kaderfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid. Deze opleiding sluit meestal goed aan op de beroepspraktijk. Een hbo-opleiding duurt meestal 4 jaar.

Universiteit

Op een universiteit kan je kind hoger onderwijs volgen in verschillende studierichtingen. Sommige studierichtingen (zoals de medische) leiden direct op voor een beroep, andere zijn wetenschappelijker van aard. Een universitaire studie bestaat uit een bachelor- en een masteropleiding. De bachelor is een academische basisopleiding van ongeveer 3 jaar. Een masteropleiding duurt daarna nog 1 of 2 jaar.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.