Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is een daltonschool?

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Hier lees je wat het daltononderwijs precies is en hoe dat in de praktijk werkt.

Dalton kent drie pedagogische ankerpunten

Daltonscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Op een daltonschool doen kinderen zelfstandig kennis en ervaring op. Op die manier leren ze.

Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens drie pedagogische ankerpunten:

  1. vrijheid in gebondenheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking

Vrijheid in gebondenheid

Om zelfstandig te kunnen leren, heb je vrijheid nodig. Je moet zelf keuzes kunnen maken. Maar vrijheid betekent niet dat zomaar alles kan en alles mag. De docent biedt de grenzen waarbinnen leerlingen in vrijheid kennis en ervaring kunnen opdoen. Kinderen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. De leerling en de docent maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat in hoeveel tijd hij nodig heeft om een taak te kunnen maken. Achteraf legt hij verantwoording af aan de docent.

Zelfstandigheid

Het daltononderwijs maakt kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Op daltonscholen wordt dus veel zelfstandig gewerkt. De rol van de docent is het begeleiden en coachen van de leerling. De leerling houdt het initiatief.

Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom besteden daltonscholen, naast het zelfstandig werken, ook veel aandacht aan het werken en spelen in groepjes. Zo leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben.

Geschiedenis van het daltononderwijs

Pedagoge Helen Parkhurst was de grondlegger van het daltononderwijs. In 1905 gaf zij in Amerika les aan een klas met kinderen die erg verschillend waren. Ze ontdekte dat individueel en zelfstandig leren beter werkte dan klassikaal leren. Tussen 1913 en 1915 werkte ze samen met Maria Montessori, de grondlegger van het montessorionderwijs. In 1919 begon ze haar eerste eigen school in de Verenigde Staten. Daarna volgden enkele scholen in Engeland. In Nederland startte de eerste daltonschool in 1928. De naam ‘dalton’ komt van het plaatsje Dalton in Massachusetts (VS), waar Parkhurst lesgaf toen zij haar pedagogische visie ontwikkelde.

Licentie

Een school mag zich niet zomaar daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een daltonlicentie heeft. Zo’n licentie wordt uitgegeven door de Nederlandse Daltonvereniging.

Zit er een daltonschool bij mij in de buurt?

In Nederland zijn meer dan 350 basisscholen voor daltononderwijs. Zoek een daltonschool bij jou in de buurt via de website van de Nederlandse Daltonvereniging.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.