Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is een freinetschool?

In het freinetonderwijs mag je kind zelf mee kiezen wat hij wil leren. Daarom kan hij gemotiveerd aan het werk gaan. Hier lees je alles over het onderwijs op een freinetschool.

Uitgangspunten van de freinetschool

Freinetscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Het freinetonderwijs hanteert de volgende uitgangspunten:

  • De ervaringen en belevingen van de leerlingen zijn het vertrekpunt voor het onderwijs. De leerlingen tonen initiatieven en maken daar, met begeleiding van de docent, een plan van.
  • De leerkracht en de groep zorgen er samen voor dat er zinvol gewerkt wordt: er wordt niets voor niets uitgezocht. Er zijn ook vaardigheden die nodig zijn, maar geen einddoel op zich. Bijvoorbeeld spellen of een atlas gebruiken. Ook die vaardigheden worden beschouwd als zinvol: als middel op weg naar het doel.
  • Leerlingen leren door experimenteel te zoeken en te ontdekken, in plaats van vooraf uitgelegd te krijgen hoe iets in elkaar zit. Docenten brengen structuur en diepte in het geleerde aan.
  • De opvoeding op school vindt plaats in democratisch en coöperatief overleg; leerlingen leren om op democratische basis hun groep, klas en school te organiseren.

Geschiedenis van het freinetonderwijs

Grondlegger van het freinetonderwijs was de Franse onderwijzer en pedagoog Célestin Freinet. Als onderwijzer op een dorpsschooltje ontdekte hij in 1920 dat zijn leerlingen leergierig waren, maar geen interesse hadden in de droge schoolboeken. Daarom ging hij met ze op pad: naar bedrijfjes in de buurt en de natuur in. Over die ervaringen liet hij zijn leerlingen verslagen maken in verhalen en krantjes. Zijn visie was dat onderwijs niet moet uitgaan van het abstract-intelligente, maar van de alledaagse leefwereld van kinderen. Kinderen maken zich stof sneller eigen als ze het zelf kunnen ontdekken, zonder uitleg vooraf, vond Freinet. Hij introduceerde de drukpers in scholen: zo maakten kinderen kennis met het belang van het geschreven woord. Tegenwoordig wordt de rol van de drukpers op freinetscholen steeds meer ingenomen door de computer.

Zit er een freinetschool bij mij in de buurt?

Er zijn 16 freinetscholen in Nederland. Op de website van de freinetbeweging staat een overzicht van alle freinetscholen in Nederland.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.