Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Schooltijden van de basisschool

In principe mag iedere school zelf de schooltijden bepalen. Maar het aantal lesuren is wel wettelijk vastgelegd. Hoe ziet een schooldag en schoolweek er globaal uit?

Hoe laat begint de schooldag?

Iedere school mag zelf bepalen, hoe laat de school begint en eindigt. De meeste basisscholen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur of 8.45 uur.

Hoe lang duurt een schooldag?

Vroeger mocht een schooldag niet langer duren dan 5,5 uur. Maar die regel bestaat niet meer. Scholen mogen zelf beslissen hoe lang een schooldag duurt. Wel moeten ze zich houden aan het aantal uren onderwijs dat in de wet staat.

Wat staat er in de wet?

  • In de 8 jaar dat je kind op school zit, moet hij minstens 7.520 uur onderwijs krijgen.
  • Scholen mogen zelf bepalen hoe lang een schooldag is. Daarbij moeten ze zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.
  • Scholen mogen ook zelf beslissen hoe ze de onderwijsuren over de schooljaren verdelen.  Óf ze verdelen alle onderwijsuren gelijk over de 8 schooljaren, óf ze geven leerlingen in de onderbouw minder uren dan in de bovenbouw.

Een schooldag in de praktijk

In de praktijk duurt een gewone schooldag ongeveer van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

In het uurtje tussen de schoolochtend en de schoolmiddag kan je kind naar huis om een boterham te eten. Maar steeds meer kinderen maken ook gebruik van tussenschoolse opvang. Ze eten hun boterham dan op school op.

Continurooster

Sommige scholen maken geen onderscheid tussen schoolochtend en schoolmiddag. Daar loopt de schooldag aan één stuk door. Iedereen blijft dus op school om zijn lunchpakketje op te eten, zonder tussenschoolse opvang. De middagpauze valt dan onder schooltijd, maar telt niet als onderwijstijd. Veel werkende ouders vinden zo’n continurooster erg prettig. Als gevolg van zo’n continurooster is de school ’s middags vaak wat vroeger uit: om 14.00 uur of 14.30 uur bijvoorbeeld.

Hoe ziet een schoolweek eruit?

Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 bestaat de schoolweek verplicht uit 5 dagen. Maximaal 7 keer per jaar mag de school voor deze groepen een vierdaagse week inplannen. Die weken moeten gelijkmatig over het schooljaar verdeeld zijn. En weken die al 4 schooldagen hebben vanwege een nationale feestdag, tellen niet mee. Voor groep 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht.

Woensdagmiddag altijd vrij

Traditioneel is de woensdagmiddag voor alle lagereschoolkinderen vrij. Een school kan ervoor kiezen om het verplichte aantal van 7.520 schooluren gelijk te verdelen over de 8 schooljaren. Je kind krijgt dan ieder jaar minstens 940 uur onderwijs, en is alleen op woensdagmiddag vrij.

Woensdagmiddag én vrijdagmiddag vrij in de onderbouw

Sommige scholen geven hun leerlingen in de onderbouw op woensdagmiddag én op vrijdagmiddag vrij. Dan krijg je kind in de onderbouw minder uren onderwijs dan in de bovenbouw.

  • In de onderbouw krijgt je kind gemiddeld 880 uur per jaar les.
  • In de bovenbouw krijgt je kind gemiddeld 940 uur per jaar les.

Dan blijven er nog 240 uren over (van de wettelijk voorgeschreven 7.520 uren). Die mag de school naar eigen inzicht over de verschillende schooljaren verdelen.

Invloed op de schooltijden

Een school mag  de schooltijden alleen veranderen in overleg met en met instemming van de ouders, die vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschapsraad.

Bronnen

Artikelen op de site van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.