Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet B.V. Bron: http://www.anababa.nl

Recht op kraamverlof als partner

Gaat je vrouw of vriendin binnenkort bevallen? Dan heb jij als partner recht op kraamverlof. Hoe lang duurt kraamverlof? En wanneer kun je het opnemen?

Wat is kraamverlof?

Als je partner bevallen is, kun je 2 dagen kraamverlof opnemen. Voor de geboorte zelf en het doen van geboorteaangifte hoef je geen kraamverlof op te nemen. Daarvoor neem je ‘kort verzuimverlof’, dat valt onder calamiteitenverlof.

Kraamverlof opnemen

Je kunt het kraamverlof opnemen binnen 4 weken nadat je kind is:

  • geboren (als het thuis geboren is);
  • thuisgekomen uit het ziekenhuis (als het in het ziekenhuis is geboren).

Aanvragen bij je werkgever

Je laat je werkgever zo snel mogelijk weten wanneer je het kraamverlof opneemt. Dat kun je mondeling of schriftelijk doen. Je werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Aansluiting op ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof mag je meteen laten aansluiten op je kraamverlof.

Wordt kraamverlof doorbetaald?

Meestal betaalt je werkgever je loon gewoon door als je kraamverlof opneemt. In principe mag je werkgever deze verlofdagen niet aftrekken van je vakantiedagen.

Tip: In je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over doorbetalen van kraamverlof en het inleveren van vakantiedagen. Kijk dus altijd je cao na.

Daarnaast: 3 dagen partnerverlof

Als partner heb je recht op 3 dagen ouderschapsverlof naast de 2 dagen kraamverlof. Dit heet partnerverlof. Voor dit verlof geldt:

  • je meldt het verlof minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij je werkgever;
  • je kunt dit verlof meteen na het kraamverlof opnemen (of binnen 4 weken nadat je baby thuis is geboren of uit het ziekenhuis is thuisgekomen);
  • het verlof gaat af van je tegoed aan ouderschapsverlof (in totaal 26x het aantal uren dat je per week werkt)
  • je hebt geen recht op salaris tijdens dit verlof. Behalve als dit is afgesproken in je arbeidsovereenkomst of cao.

Check: Je werkgever mag je dit verlof niet weigeren.

Let op: Het kabinet wil deze 3 dagen partnerverlof in 2016 betaald verlof maken. De Eerste en Tweede Kamer moeten hier nog over beslissen.

Aanbevolen websites

Bronnen

  • Kraamverlof: informatie voor werknemers, ministerie van Sociale Zaken, 2010.

Auteur: MP. Publicatiedatum: 2009-heden. © Copyright Applinet B.V. KvK 33304053.