Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op langdurend zorgverlof

Is je kind of je partner levensbedreigend ziek? Dan kun je langdurend zorgverlof opnemen om voor hem of haar te zorgen. Hoe lang duurt langdurend zorgverlof? En wordt het doorbetaald?

Wat is zorgverlof?

Je kunt zorgverlof opnemen als je moet zorgen voor:

  • je zieke kind;
  • je zieke partner;
  • je zieke ouder(s).

Langdurend zorgverlof

Je mag langdurend zorgverlof opnemen als:

  • je werknemer bent;
  • je kind, partner of ouder levensbedreigend ziek is. Dat betekent dat zijn of haar leven op korte termijn ernstig in gevaar is.

Check: wordt je kind, partner of ouder plotseling ziek? En moet je onverwacht vrij nemen? Dan maak je die dag gebruik van calamiteitenverlof. Het zorgverlof gaat de volgende dag pas in.

Hoe lang duurt langdurend zorgverlof?

Langdurend zorgverlof duurt 12 halve werkweken: per jaar mag je 12 weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Je blijft dus minstens de helft van je werkweek werken. In overleg met je werkgever mag je het verlof anders spreiden.

Langdurend verlof anders spreiden

Wil je je langdurend zorgverlof anders spreiden? Dat kan, als je werkgever dat goed vindt. Je mag het verlof bijvoorbeeld opnemen:

  • in een aaneengesloten periode van 6 hele weken;
  • in een aantal gedeeltes.

Let op: Je moet het langdurend zorgverlof altijd opnemen binnen een periode van 18 weken.

Einde van het langdurend zorgverlof

Het langdurend zorgverlof eindigt als:

  • het verlof op is;
  • de persoon voor wie je hebt gezorgd, is overleden;
  • de persoon voor wie je zorgt niet meer levensbedreigend ziek is.

Langdurend zorgverlof aanvragen

Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever. Dat doe je minstens 2 weken voordat je wilt dat het verlof ingaat. Je werkgever beslist binnen 1 week over je verzoek. Doet hij dat niet? Dan gaat je verlof gewoon in op de datum die jij gevraagd hebt.

Werkgever mag niet weigeren

Je werkgever mag je aanvraag voor langdurend zorgverlof niet weigeren. Hij mag dit alleen als jouw verlof het bedrijf van je werkgever in ernstige problemen zou brengen.

Werkgever kan om bewijs vragen

Je werkgever kan om bewijs vragen, bijvoorbeeld een doktersverklaring of een ziekenhuisrekening.

Wordt langdurend zorgverlof doorbetaald?

Langdurend zorgverlof wordt niet doorbetaald. Over de uren die je langdurend zorgverlof opneemt, krijg je dus geen salaris. Voor de uren die je blijft werken, ontvang je wel loon.

Let op: In je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over het doorbetalen van zorgverlofuren. Kijk dus altijd je cao na.

Gevolgen voor toeslagen

Een aantal toeslagen (zoals de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, de zorgtoeslag en de huurtoeslag) zijn afhankelijk van je inkomen. Gaat je inkomen omlaag omdat je langdurend zorgverlof opneemt? Dan gaan je toeslagen misschien omhoog.

Tip: Geef de verandering in je inkomen altijd door aan de belastingdienst. Je krijgt dan bericht als de hoogte van je toeslag verandert.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.