Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Je rechten als ouder

Als ouder heb je een aantal rechten. Het recht om je baby te voeden tijdens werktijd bijvoorbeeld. Of het recht om tijdelijk (onbetaald) verlof op te nemen om voor je kind te zorgen. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als je zwanger bent en werkt, hoef je de laatste periode voor de bevalling niet te werken. En na de bevalling heb je ook nog een tijdje vrij. Dat is zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Zwangerschapsuitkering als je zelfstandig ondernemer bent

Als je zelfstandig ondernemer bent, dan heb je ook recht op zwangerschapsverlof. Je moet er dan zelf voor zorgen dat je in die periode niet hoeft te werken. Van de overheid krijg je een uitkering om het gemis aan inkomsten op te vangen. Dat is de ‘Zelfstandig en Zwanger’-regeling (of ZEZ-regeling).

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Je kunt calamiteitenverlof opnemen als je plotseling vrij moet nemen vanwege een onverwachte persoonlijke gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je kind ziek wordt. Kort verzuimverlof valt ook onder calamiteitenverlof. Dat is kortdurend verlof voor een speciale gelegenheid die je van tevoren al ziet aankomen. Bijvoorbeeld voor de bevalling van je vrouw of vriendin.

Geboorteverlof voor je partner

Je hebt recht op geboorteverlof als je vrouw of vriendin is bevallen.

Je baby voeden of kolven tijdens werktijd

Als borstvoedende werkneemster heb je het recht om tijdens werktijd te kolven of je baby te voeden. Bovendien moet je werkgever zorgen voor een goede kolfruimte.

Minder werken of in deeltijd werken

Wil je structureel minder gaan werken om voor je kind te kunnen zorgen? Dat kan. Als werknemer heb je een wettelijk recht om minder (of meer) te gaan werken. Dat staat in de wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA).

Ouderschapsverlof

Je kunt ook tijdelijk minder gaan werken om voor je kind te zorgen. In dat geval neem je ouderschapsverlof op. Ouderschapsverlof is meestal onbetaald.

Kortdurend zorgverlof

Als je kind of je partner ziek wordt, dan mag je verlof opnemen om voor hem of haar te zorgen. Dat heet zorgverlof. Kortdurend zorgverlof mag je opnemen als er niemand anders is die voor je kind of partner kan zorgen.

Langdurend zorgverlof

Is je kind of je partner levensbedreigend ziek? Dan kun je langdurend zorgverlof opnemen om voor hem of haar te zorgen.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.