Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Zwangerschapsuitkering als je zelfstandig ondernemer bent: de ZEZ-regeling

Als je zelfstandig ondernemer bent, dan heb je ook recht op zwangerschapsverlof. Je moet er dan zelf voor zorgen dat je in die periode niet hoeft te werken. Van de overheid krijg je een uitkering om het gemis aan inkomsten op te vangen. Dat is de ‘Zelfstandig en Zwanger’-regeling (of ZEZ-regeling).

Wat is de ZEZ-regeling?

Met de ZEZ-regeling heb je als zwangere onderneemster recht op een zwangerschapsuitkering. Die uitkering maakt het mogelijk om voor en na de bevalling een tijdje niet te hoeven werken.

Wanneer heb je recht op een ZEZ-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering op basis van de ‘Zelfstandig en Zwanger’-regeling als je:

  • zelfstandig ondernemer bent met of zonder personeel;
  • zelfstandig beroepsbeoefenaar bent (bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp);
  • meewerkend echtgenote van een zelfstandig ondernemer bent.

Hoe hoog is de zwangerschapsuitkering op basis van de ZEZ-regeling?

De maximale zwangerschapsuitkering is een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Voor de hoogte van je uitkering spelen een rol:

  • het aantal weken van je zwangerschapsverlof;
  • het urencriterium.

De duur van je zwangerschapsverlof

Je krijgt minstens 16 weken een ZEZ-uitkering. Elke week krijg je een uitkering voor 5 werkdagen. De uitkering begint 4 tot 6 weken voor je uitgerekende datum. Na je bevalling heb je recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering.  De rekensom van het aantal weken voor en na je bevalling is vergelijkbaar met die van zwangerschapsverlof van werkneemsters.

Het urencriterium

Het urencriterium voor de ZEZ-uitkering is hetzelfde als het urencriterium voor de belastingdienst: 1.225 uur per jaar.

  • Heb je in het jaar voor de bevalling minstens 1.225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan krijg je de maximale uitkering ter hoogte van het minimumloon.
  • Heb je in het jaar voor de bevalling minder dan 1.225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan is je uitkering lager. De hoogte van je uitkering hangt dan af van de winst die je in het afgelopen jaar hebt gemaakt.

Check: Ben je meewerkend echtgenote van een zelfstandig ondernemer? Dan geldt ook dat de hoogte van je ZEZ-uitkering afhankelijk is van de winst die je afgelopen jaar hebt gemaakt.

Vrijwillig verzekerd

Ben je ook vrijwillig verzekerd bij het UWV? Dan krijg je alleen een ZEZ-uitkering als die hoger is dan de uitkering van de vrijwillige verzekering.

Particuliere AOV

Heb je een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan is het heel goed mogelijk dat je van die verzekeraar ook een zwangerschapsuitkering krijgt, bovenop je ZEZ-uitkering. Sommige verzekeraars korten je op je uitkering. Ga dit na in de polis van je AOV.

De ZEZ-uitkering aanvragen

Je vraagt de zwangerschapsuitkering aan bij het UWV. Dat doe je uiterlijk 2 weken voor de datum dat je de uitkering wilt laten beginnen.

Check: Met de aanvraag moet je een kopie van je aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar meesturen.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.