Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als je zwanger bent en werkt, hoef je de laatste periode voor de bevalling niet te werken. En na de bevalling heb je ook nog een tijdje vrij. Dat is zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hoe werkt dat precies? En hoe lang duurt het?

Wat is zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

In de laatste periode van je zwangerschap en de eerste periode na de bevalling hoef je niet te werken. Je krijgt in die tijd wel betaald door je werkgever. Het verlof voordat je bevalt heet zwangerschapsverlof. Het verlof na de bevalling heet bevallingsverlof.

Wanneer heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof als je:

  • zwanger bent;
  • werkneemster bent.

Je werkgever mag zwangerschapsverlof nooit weigeren.

Check: Ben je zelfstandig onderneemster? Dan kun je gebruik maken van de ‘Zelfstandig en Zwanger’-regeling (ZEZ) van het UWV.

Check: Ben je werkloos en krijg je een uitkering (WW, ziektewet of arbeidsongeschiktheid)? Dan heb je ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat vraag je aan bij het UWV.

Hoe lang duurt zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen minstens 16 weken. Hoe lang je verlofperiode precies duurt, hangt af van je bevallingsdatum.

Begin van je zwangerschapsverlof

Je kunt je zwangerschapsverlof laten ingaan vanaf 6 weken voor je uitgerekende datum. Je mag ook nog iets langer door blijven werken, en het verlof dus later in laten gaan. Maar uiterlijk 4 weken voor je uitgerekende datum moet je verlof beginnen.

Na de geboorte: bevallingsverlof

Na de geboorte heb je recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Deze 10 weken gaan in op de dag na je bevalling.

Een paar voorbeelden

Je bevallingsdatum heeft dus invloed op de lengte van je totale verlof. Je kunt niet meer dan 18 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben. In het volgende overzichtje staan een aantal mogelijke scenario’s op een rij.  We gebruiken ‘UD’ voor ‘uitgerekende datum’.

begin verlofbevallingzwangerschapsverlofbevallingsverloftotaal verlof
6 weken voor UD uitgerekende datum 6 weken 10 weken 16 weken
4 weken voor UD uitgerekende datum 4 weken 12 weken 16 weken
6 weken voor UD 1 week voor UD 5 weken 11 weken 16 weken
4 weken voor UD 1 week voor UD 3 weken 13 weken 16 weken
6 weken voor UD 2 weken na UD 8 weken 10 weken 18 weken
4 weken voor UD 2 weken na UD 6 weken 12 weken 18 weken

Let op: Laat je je zwangerschapsverlof 4 weken voor je uitgerekende datum beginnen, en beval je 2 weken na de uitgerekende datum? Dan heb je alsnog recht op 12 weken bevallingsverlof. Want daar heb je van tevoren voor gekozen.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Je vraagt zwangerschaps- en bevallingsverlof aan bij je werkgever. Dat doe je minstens 3 weken voordat je het verlof wilt laten ingaan (dus minstens 7 weken voor je uitgerekende datum). In de praktijk gebeurt dat vaak al veel eerder. Je moet je werkgever daarbij een verklaring geven van je verloskundige, huisarts of gynaecoloog waar je uitgerekende datum in staat.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof opnemen

Je mag het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet in gedeeltes opnemen; je neemt het dus altijd aaneengesloten op.

Weer aan het werk gaan

Na afloop van je bevallingsverlof ga je weer aan het werk. Hoe combineer je werk en de zorg voor je kind?

Eerder aan het werk

Wil je eerder aan het werk gaan, voordat je bevallingsverlof is afgelopen? Dat kan. Maar je moet in ieder geval 6 weken bevallingsverlof opnemen. Eerder mag je niet aan het werk.

Ouderschapsverlof opnemen

Wil je na je bevallingsverlof langer thuisblijven? Ook dat kan. Je kunt dan ouderschapsverlof opnemen. Je mag ouderschapsverlof aansluitend aan je bevallingsverlof opnemen.

Bronnen

Informatie op de website van de rijksoverheid:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/verlof/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.