Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op ouderschapsverlof

Wil je tijdelijk minder gaan werken om voor je kind te zorgen? Ouderschapsverlof maakt dat mogelijk. Wanneer heb je recht op ouderschapsverlof? Hoe lang duurt dat verlof? En hoe kun je het opnemen?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om tijdelijk minder te gaan werken om voor je (jonge) kind of kinderen te zorgen. Je werkgever mag dit niet weigeren. Je gaat minder werken, dus je gaat ook minder verdienen. Soms betaalt je werkgever een deel van het verlof door.

Wanneer heb je recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof als je:

  • zorgt voor een kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • minstens één jaar bij je werkgever in dienst bent.

Als werkende ouders heb je allebei recht op ouderschapsverlof. Per kind kun je één keer ouderschapverlof opnemen.

Check: Je kunt ook ouderschapsverlof krijgen voor een pleegkind, stiefkind of adoptiekind. Het kind moet dan wel bij jou wonen.

Hoe lang duurt ouderschapsverlof?

Hoe lang je ouderschapsverlof duurt, hangt af van het aantal uren dat je per week werkt. De regel is: je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Dat komt dus neer op een half jaar verlof. Standaard geldt dat je een jaar lang de helft van je normale werktijd gaat werken. Je smeert het halve jaar verlof dus uit over een heel jaar.

Op andere manieren opnemen

Je kunt het verlof ook op andere manieren opnemen. Dat kan alleen in overleg met je werkgever. Je mag bijvoorbeeld:

  • het verlof uitsmeren over een langere periode dan een jaar;
  • meer uren verlof per week opnemen;
  • het verlof in één keer opnemen; je hebt dan een half jaar verlof.
  • het verlof opnemen in maximaal zes gedeeltes. Elk gedeelte moet minstens een maand duren.

Ouderschapsverlof aanvragen

Je moet ouderschapsverlof aanvragen bij je werkgever. Die mag jouw verzoek niet weigeren. Ook mag hij geen bezwaar maken tegen de standaard manier van ouderschapsverlof opnemen: een jaar lang de helft van je werktijd opnemen als verlof. Wil je het ouderschapsverlof op een andere manier opnemen? Dan moet je het daar met je werkgever over eens worden.

Aanbevolen websites

Bronnen

Informatie op de site van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.