Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op calamiteitenverlof

Je kunt calamiteitenverlof opnemen als je kind plotseling ziek wordt. Of als je vrouw of vriendin gaat bevallen. Hoe lang duurt calamiteitenverlof? En wordt het doorbetaald?

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is verlof dat je kunt opnemen als je onverwachts meteen vrij moet nemen vanwege een persoonlijke gebeurtenis. Bijvoorbeeld als:

  • je kind plotseling ziek is geworden;
  • je partner een ongeluk heeft gehad;
  • je waterleiding is gesprongen.

Kort verzuimverlof

Onder calamiteitenverlof valt ook ‘ander kort verzuimverlof’. Dat is kort verlof dat je wel al van tevoren ziet aankomen. Je krijgt kort verzuimverlof bijvoorbeeld voor:

Hoe lang duurt calamiteitenverlof?

Hoe lang calamiteitenverlof duurt, is verschillend. Het hangt ervan af hoeveel tijd je nodig hebt. Soms duurt het een paar uur. Maar het kan ook een paar dagen duren.

Als je kind ziek is geworden

Is je kind ziek geworden en ben jij de enige die voor hem kan zorgen? Dan neem je calamiteitenverlof op voor de dag dat je kind ziek is geworden. Voor de dag(en) daarna neem je kortdurend zorgverlof op.

Calamiteitenverlof aanvragen

  • Ben je op je werk en moet je meteen weg? Licht dan snel je werkgever in. Liefst voordat je weggaat.
  • Kun je door de onverwachte gebeurtenis niet op je werk komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je werkgever. En laat hem weten hoeveel tijd je ongeveer nodig denkt te hebben.
  • Kort verzuimverlof kun je vaak van tevoren aanvragen.
  • Alleen bij hoge uitzondering kun je je werkgever achteraf inlichten.

Werkgever mag niet weigeren

Je werkgever mag jouw verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Hij kan je wel vragen om achteraf aan te tonen dat je het verlof nodig had.

Compenseren met vakantiedagen

Je werkgever kan je vragen om het calamiteitenverlof te compenseren met je vakantiedagen. Jij moet daar dan wel uitdrukkelijk toestemming voor geven.

Wordt calamiteitenverlof doorbetaald?

Je krijgt je normale salaris als je calamiteitenverlof opneemt.

Let op: In je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over het doorbetalen van calamiteitenverlofuren en het compenseren met vakantiedagen. Kijk dus altijd je cao na.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.