Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op kortdurend zorgverlof

Als je kind of je partner ziek wordt, dan mag je verlof opnemen om voor hem of haar te zorgen. Dat heet zorgverlof. Kortdurend zorgverlof mag je opnemen als er niemand anders is die voor je kind of partner kan zorgen.

Wat is zorgverlof?

Je kunt zorgverlof opnemen als je moet zorgen voor:

  • je zieke kind;
  • je zieke partner;
  • je zieke ouder(s).

Kortdurend zorgverlof

Je mag kortdurend zorgverlof opnemen als:

  • jij de enige bent die voor je zieke kind, partner of ouder kan zorgen;
  • je kind of partner bij je inwoont (voor een zieke ouder geldt deze regel niet).

Check: Wil je met kortdurend zorgverlof voor je pleegkind zorgen? Dan moet je pleegkind bij jou inwonen. En er moet een pleegcontract zijn.

Hoe lang duurt kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof duurt 2 (werk)weken: per jaar mag je maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Je mag het verlof ook in gedeeltes opnemen. Dat doe je in overleg met je werkgever.

Check: Wordt je kind, partner of ouder plotseling ziek? En moet je onverwacht vrij nemen? Dan maak je die dag gebruik van calamiteitenverlof. Het zorgverlof gaat de volgende dag pas in.

Zorgverlof aanvragen

Kortdurend zorgverlof vraag je schriftelijk of mondeling aan bij je werkgever. Dat kan op ieder moment.

Werkgever mag niet weigeren

Je werkgever mag je aanvraag voor kortdurend zorgverlof niet weigeren. Hij mag dit alleen als jouw verlof het bedrijf van je werkgever in ernstige problemen zou brengen.

Werkgever kan om bewijs vragen

Je werkgever kan om bewijs vragen, bijvoorbeeld een doktersverklaring of een ziekenhuisrekening.

Wordt zorgverlof doorbetaald?

Tijdens kortdurend zorgverlof betaalt je werkgever 70 procent van je salaris door. Je ontvangt minstens het minimumloon, en maximaal het maximaal dagloon.

Let op: In je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over het doorbetalen van zorgverlofuren. Kijk dus altijd je cao na.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.