Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op minder werken of in deeltijd werken

Als werknemer heb je een wettelijk recht om minder (of meer) te gaan werken. Dat staat in de wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). Minder werken kan een keuze zijn als je kinderen hebt.

Wat is de wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)?

De wet Aanpassing Arbeidsduur geeft je de mogelijkheid om minder of meer uren te gaan werken, als je dat wilt.

Wanneer kun je gebruik maken van de WAA?

Je kunt minder (of meer) uren gaan werken als je in een bedrijf of overheidsinstelling werkt met meer dan 10 werknemers.

Check: Heeft het bedrijf waar je werkt minder dan 10 werknemers? Dan heeft je werkgever een eigen regeling. Vraag dat na bij je werkgever.

Welke voorwaarden zijn er om minder uren te gaan werken?

  • Je moet minstens 1 jaar in dienst zijn bij je werkgever op het moment dat de aanpassing van je arbeidsduur ingaat.
  • Je kunt alleen in je eigen functie minder (of meer) uren gaan werken.
  • Ben je ziek als je het verzoek indient om minder (of meer) te werken? Dan gaat de aanpassing van je arbeidsduur pas in als je weer beter bent.

Aanpassing van je arbeidsduur aanvragen

Minder (of meer) werken vraag je aan bij je werkgever. Dat doe je:

  • schriftelijk;
  • minstens 4 maanden voordat de aanpassing van de arbeidsduur ingaat.

Inhoud van de aanvraag

In je aanvraag om minder te gaan werken zet je:

  • de datum waarop je wilt beginnen met minder werken;
  • het aantal uren dat je per week wilt gaan werken;
  • de verdeling van die uren over de week.

Check: De reden waarom je minder (of meer) wilt gaan werken, hoef je niet te vermelden.

Wie bepaalt de verdeling van de werkuren?

Je werkgever moet akkoord gaan met de werkurenverdeling die jij voorstelt.

Let op: Je mag niet meer uren gaan werken dan wettelijk is toegestaan, of dan maximaal geldt in jouw sector of bedrijfstak.

Check: Gaat je werkgever niet akkoord met de werkurenverdeling die jij voorstelt? Dan moet hij schriftelijk laten weten waarom dat niet kan. Bovendien moet hij een voorstel doen voor een andere verdeling.

Je werknemer mag niet weigeren

Je werknemer mag je verzoek om je arbeidsduur aan te passen, niet weigeren. Hij mag dat alleen doen als zijn bedrijf in ernstige problemen komt als jij minder (of meer) gaat werken. Dat heet ook wel ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Als je werkgever niet akkoord gaat met je verzoek

Als je werkgever niet akkoord gaat met je verzoek om je arbeidsduur aan te passen, dan krijg je daarover schriftelijk bericht.

Let op: Minstens 1 maand voordat de aanpassing van je arbeidsduur in zou gaan, moet je werkgever jou de reden van zijn weigering schriftelijk laten weten. Doet hij dat niet? Dan mag jij je werkduur toch aanpassen. Ook al is je werkgever het er niet mee eens.

Als jullie er niet uitkomen

Ben jij het niet eens met de weigering van je werkgever? Dan kun je jullie verschil van mening voorleggen aan een rechter of mediator.

Je arbeidsduur wordt aangepast

Zijn jij en je werkgever het eens over de aanpassing van je arbeidsduur en de verdeling van je werkuren? Dan past je werkgever ook je arbeidsovereenkomst aan.

Hoe vaak mag je een aanpassing van je arbeidsduur aanvragen?

Je mag maximaal 1 keer in de 2 jaar een verzoek indienen om minder (of meer) te gaan werken.

Check: Is een eerder verzoek afgewezen vanwege zwaarwegend bedrijfsbelang? Dan mag je eerder een nieuw verzoek indienen als de omstandigheden van het bedrijf zijn veranderd.

Wat betekent minder werken voor je salaris en je arbeidsvoorwaarden?

Als je minder uren gaat werken, ga je in totaal minder verdienen. Maar je uurloon mag niet minder worden. Ook je andere arbeidsvoorwaarden (zoals verlofregelingen) moeten hetzelfde blijven.

Aanbevolen websites

Bronnen

  • Minder of meer werken: informatie voor werkgevers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2010

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.