Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Recht op geboorteverlof als partner

Gaat je vrouw of vriendin binnenkort bevallen en werk je in loondienst? Dan heb jij als partner recht op geboorteverlof. Hoe lang duurt geboorteverlof? En wanneer kun je het opnemen?

Wat is geboorteverlof?

Als je partner bevallen is en je werkt in loondienst, kun je 1 werkweek geboorteverlof opnemen. Je werkgever betaalt je salaris in deze week volledig door. Het aantal uren verlof is het aantal werkuren dat je volgens je arbeidsovereenkomst per week werkt. Als je ook ouderschapsverlof opneemt, worden deze uren er niet vanaf gehaald.

Voor de geboorte zelf en het doen van geboorteaangifte hoef je geen geboorteverlof op te nemen. Daarvoor neem je ‘kort verzuimverlof’, dat valt onder calamiteitenverlof.

Geboorteverlof wordt of werd ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof opnemen

Je kunt het geboorteverlof opnemen binnen 4 weken nadat je kind is geboren. Dit geldt ook als de baby eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

Aanvragen bij je werkgever

Je laat je werkgever zo snel mogelijk weten wanneer je het geboorteverlof opneemt. Dat kun je mondeling, per brief of e-mail doen.

Check: Je werkgever mag je het geboorteverlof niet weigeren.

Aansluiting op ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof mag je meteen laten aansluiten op je geboorteverlof.

Daarnaast: aanvullend geboorteverlof

Je kunt naast het reguliere geboorteverlof, maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof bij je werkgever aanvragen.

Je moet het aanvullend geboorteverlof minimaal 4 weken van tevoren aanvragen, gebaseerd op de uitgerekende datum van je partner. Als je kind vroeger geboren wordt, dan mag je het aanvullend geboorteverlof bij uitzondering te laat aanvragen. Meld dit wel zo snel mogelijk bij je werkgever.

In de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof zet je:

  • Wanneer je verlof wilt opnemen. Je kunt dit laten afhangen van de datum van de bevalling van je partner, het bevallingsverlof van je partner of van jouw geboorteverlof van 1 week (dat je altijd eerst moet opnemen).
  • Hoeveel hele weken verlof je wilt aanvragen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
  • Over hoeveel weken je dit verlof wilt spreiden. Je kunt bijvoorbeeld 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden.

Je moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.

Je werkgever kan het verlof bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang tot 2 weken vantevoren nog veranderen. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dat mag alleen in overleg met jou als werknemer.

Je hebt recht op een uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof, ter hoogte van 70% van je dagloon (met een zeker maximum dagloon). Deze uitkering kan door je werkgever voor je worden aangevraagd bij het UWV.

ZZP'er: geen recht op geboorteverlof

Als ZZP'er heb je geen recht op geboorteverlof. Als zelfstandige kun je zelf je werktijden en verlof bepalen. De overheid vindt dat je zelf voor vervangend inkomen moet zorgen. Dat hoort bij het zelfstandig ondernemerschap.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.