Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Auteursrecht op Anababa

Vrijwel alle teksten op www.anababa.nl zijn in dienst of in opdracht van Anababa vof (2009-2015) geschreven. Het auteursrecht is bij het opheffen van Anababa vof per 1-1-2016 overgegaan op de huidige uitgever Applinet of berust in bepaalde gevallen bij de auteur.

Het is niet toegestaan om enig gedeelte van deze website te verveelvoudigen, te bewerken of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (per brief) van Applinet.

Tekst

Wil je tekst van onze website overnemen? Lees dan eerst onder welke voorwaarden je tekst van Anababa mag overnemen.

Foto's

De meeste foto's op Anababa zijn privéfoto’s of afkomstig van stockfotobureaus. Het auteursrecht op deze foto's ligt bij de fotografen en/of de stockfotobureaus.

We kunnen je helaas geen toestemming geven foto's van Anababa over te nemen.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.