Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De ontwikkeling van je peuter

Tussen zijn tweede en vierde verjaardag is je kind een peuter. Ook in deze periode maakt hij weer een aantal belangrijke ontwikkelingen door. Hij wordt bijvoorbeeld zindelijk. In zijn taalontwikkeling zet hij weer een groot aantal stappen vooruit. En als persoontje wordt hij steeds zelfstandiger. Dat mag ook wel, want op zijn vierde verjaardag gaat hij naar school.

De lichamelijke ontwikkeling van je peuter
De snelle ontwikkelingen op lichamelijk gebied heeft je kind zo’n beetje achter de rug als hij 2 jaar oud is. Hij leert zijn bewegingen alleen verfijnen en nog iets beter coördineren. Belangrijkste mijlpaal in deze periode is het zindelijk worden.
De sociale en emotionele ontwikkeling van je peuter
Op sociaal en emotioneel gebied leert je peuter heel wat tussen zijn tweede en vierde verjaardag. Hij wil zelfstandig zijn, maar heeft ook grenzen nodig. En af en toe kan hij ook heel verlegen zijn.
De taalontwikkeling van je peuter
De taal van je peuter wordt tussen zijn tweede en vierde verjaardag steeds rijker en ingewikkelder. Hij begint de regels van de taal te begrijpen en krijgt steeds meer woordsoorten tot zijn beschikking.
De ontwikkeling van je peuter stimuleren
Hoe kun je de ontwikkeling van je kind in zijn derde en vierde levensjaar stimuleren? Hier lees je een paar tips.
Mijn peuter slaat andere kinderen
Heb je een peuter die regelmatig andere kinderen slaat en maak je je daar zorgen over? Niet nodig, vindt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hij legt uit dat je kind sociaal gewenst gedrag moet aanleren. En dat jouw opvoeding daarbij een belangrijke rol speelt.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.