Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Organisaties en instellingen

Als (toekomstige) ouder kun je te maken krijgen met heel wat organisaties en instellingen. We stellen ze in het kort even aan je voor.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met al je vragen over opgroeien en opvoeden. Veel gemeenten hebben een CJG. De informatie en begeleiding van het CJG is gratis voor iedereen.
Het Voedingscentrum adviseert over gezonde voeding
Het Voedingscentrum is de Nederlandse autoriteit op het gebied van voeding. Op verschillende manieren kun je de informatie van het Voedingscentrum tegenkomen en raadplegen.
De stichting VeiligheidNL helpt ongelukken voorkomen
Het verbeteren van veiligheid door het verminderen van het aantal letsels door ongevallen: dat is de doelstelling van de stichting VeiligheidNL.
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs. Je krijgt met DUO te maken als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
GGD en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Zodra je kind geboren wordt, valt hij onder de gemeentelijke gezondheidszorg. Die gemeentelijke zorg is ondergebracht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Wat kun je van de JGZ verwachten?
Rijksoverheid
Als ouder krijg je op veel vlakken met de Rijksoverheid te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om geboorteaangifte, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, ouderlijk gezag of onderwijs.
Het Trimbos-instituut zorgt voor geestelijke gezondheid
Het Trimbos-instituut geeft uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde informatie over drugs, alcohol en psychische gezondheid aan specifieke doelgroepen als ouders en jongeren. Dit doen ze om geestelijke problemen te voorkomen of op tijd op te sporen. Daarnaast houdt het instituut zich ook bezig met de behandeling en reïntegratie van mensen met psychische klachten.
Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Geef je borstvoeding of wil je borstvoeding gaan geven? Dan is de borstvoedingsorganisatie La Leche League (LLL) er voor jou. Je krijgt er informatie en praktische ondersteuning.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Als je kinderen hebt, krijg je al snel met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken. Wat doet de SVB precies? En wat heb je als ouder aan de SVB?
Freya, voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
Bij Freya kun je terecht voor informatie, ervaringsverhalen en lotgenotencontact over alles wat met vruchtbaarheidsproblemen te maken heeft.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.