Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Je mag je kind normaliter niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Je kunt hiervoor wel een verlofaanvraag indienen, als je door je beroep of dat van je partner niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan.

Voorwaarden voor verlof

Om verlof aan te kunnen vragen, moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van jou of je partner;
  • het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie;
  • Je kind heeft dit schooljaar niet al eerder verlof gekregen voor een vakantie buiten de schoolvakanties.

Verlof aanvragen

Een aanvraag voor verlof dien je in bij de directeur van de school van je kind. Doe dit zo vroeg mogelijk, liefst minimaal acht weken van tevoren. De directeur kan vragen om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige om je aanvraag te kunnen beoordelen.

Als je verlof aanvraagt voor maximaal 10 schooldagen (normaliter het maximum) dan beslist de directeur erover. Bij een aanvraag van meer dan 10 schooldagen, moet de directeur de aanvraag voorleggen aan de leerplichtambtenaar, die erover beslist.

Bezwaar tegen de beslissing

Als je het niet eens bent met de beslissing over de verlofaanvraag, dan kun je schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Zonder verlof wegblijven

Als je kind zonder verlof wegblijft van school, is dat een overtreding van de leerplichtwet.

De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verzuim uiterlijk na drie achtereenvolgende schooldagen te melden bij het digitale verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die het doorgeeft aan een leerplichtambtenaar van de gemeente. Meestal word je dan uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Heb je de leerplichtwet overtreden? Dan krijg je een boete.

Scholen met flexibele vakanties

Er bestaan in Nederland een aantal basisscholen die werken met flexibele vakanties. In principe zijn ze het hele jaar open, alleen in de kerstperiode zijn ze twee weken dicht. Ouders kunnen een vastgesteld aantal vakantieweken naar wens opnemen. De kinderen op deze scholen werken op individuele basis: zo komen ze toch allemaal aan de wettelijk voorgeschreven 940 lesuren per jaar. Officieel tellen lesuren in de zomervakantie niet mee. Daarom weet de onderwijsinspectie nog niet zo goed wat ze met deze scholen aanmoet.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.