Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Waarom is vaccineren belangrijk?

Inentingen zijn belangrijk voor de bescherming van je eigen kind, maar ook voor de bescherming van de hele bevolking.

Er zijn eigenlijk 2 redenen waarom je je kind zou moeten laten inenten:

  1. om te voorkomen dat je kind een ernstige ziekte krijgt;
  2. om te voorkomen dat een aantal ernstige ziektes terugkomen in Nederland.

Inentingen beschermen je kind tegen ziektes

Vaccinaties beschermen je kind tegen een groot aantal ernstige infectieziektes. Ze helpen het immuunsysteem van je kind om antistoffen en afweercellen aan te maken.

Hoe beschermt een vaccinatie je kind?

Je kind wordt een klein beetje besmet met stoffen die lijken op het ziektevirus. Daardoor komt het afweersysteem van je lichaam in actie. Het gaat dan antistoffen en afweercellen produceren. Komt je kind later in zijn leven met het echte virus in aanraking? Dan herkent zijn afweersysteem dat. En dan kan het gemakkelijker antistoffen en afweercellen aanmaken en je kind zo beschermen tegen de ziekte.

Inentingen beschermen de hele bevolking

In Nederland is ongeveer 95 procent van alle kinderen en volwassenen ingeënt. Daardoor komen een heleboel ziektes die vroeger veel leed veroorzaakten (zoals difterie, tetanus, kinkhoest en polio) tegenwoordig niet meer voor. Als meer dan 90 procent van de kinderen en volwassenen is ingeënt, dan is de kans zeer klein dat de mensen die niet ingeënt zijn, ziektes kunnen verspreiden. Dat heet groepsimmuniteit. Het is dus belangrijk dat het percentage kinderen dat ingeënt wordt, hoog blijft.

Waarom begint vaccineren al zo vroeg?

Bij de geboorte krijgt je kind een heleboel antistoffen tegen infecties mee. Maar die antistoffen beschermen niet tegen alle infecties. Want:

  • als moeder heb je niet alle ziektes doorgemaakt. Je hebt dus ook niet alle antistoffen in je lichaam. Dan kun je ze ook niet doorgeven;
  • sommige antistoffen kun je gewoonweg niet doorgeven aan je kind, ook al zitten ze wel in je lichaam.

De antistoffen die je kind heeft meegekregen, zijn 2 tot 3 maanden na de geboorte uitgewerkt. Via borstvoeding krijgt je kind nog wel antistoffen binnen, maar ook die zijn niet voldoende om je kind tegen alle infecties te beschermen. Daarom krijgt je kind zijn eerste prik met 2 maanden.

Waarom kan mijn kind de ziekte niet beter zelf doormaken?

Met een inenting kan je kind een afweerreactie vertonen, die lijkt op de afweerreactie tegen de echte ziekte. Maar het vaccin veroorzaakt niet de echte ziekte en kent daarom veel minder risico's, terwijl het tegen de echte ziekte beschermt. De besmetting door een vaccinatie is groot genoeg om het afweersysteem van je kind in actie te laten komen, en tegelijk klein genoeg om er niet echt ziek van te worden. Moet je kind de ziekte zelf helemaal doormaken? Dan weet je niet hoe groot de besmetting zal zijn en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Het risico is dan veel groter dat je kind ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.