Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De taalontwikkeling van je kleuter

De taalontwikkeling van je kleuter gaat nu hand in hand met zijn sociale en cognitieve ontwikkeling. Met behulp van taal probeert hij greep te krijgen op dingen in zijn werkelijke omgeving en in zijn fantasie.

De taal van je kleuter

In de taal van je kleuter zie je dat hij:

 • steeds langere zinnen maakt;
 • de woordvolgorde in zijn zinnen steeds meer gaat lijken op die van jou;
 • het nog moeilijk vindt om alle regels van de grammatica juist toe te passen;
 • het aantal woordsoorten uitbreidt;
 • binnen de woordsoorten meer woorden tot zijn beschikking heeft.

Woordsoorten

Tot nu toe gebruikte je kind de volgende woordsoorten:

 • zelfstandige naamwoorden: poes, bal, auto, straat
 • werkwoorden: lopen, fietsen, kijk, ga
 • bijvoeglijke naamwoorden: mooi, snel, schoon
 • voorzetsels: in, op, bij
 • voornaamwoorden: ik, jij, hij, zij, wij
 • verwijswoorden: deze, die, dit, dat
 • vraagwoorden: wie, wat, waar

Daar komen nu nog twee woordsoorten bij:

 • lidwoorden: de, het, een
 • voegwoorden: maar, en, omdat, als

Grammatica

Je kleuter leert de grammaticale regels van de taal steeds beter toepassen. Maar het gaat nog niet altijd vlekkeloos:

 • Meervoud en enkelvoud gaat vaak goed, maar je kind kan zich nog wel eens vergissen: ‘zwembatten’.
 • De werkwoordstijden worden soms nog wel eens verkeerd gebruikt: ‘ik keekte’.
 • Het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden gaat niet altijd goed. Vooral het verschil tussen ‘hij’-‘zij’ en ‘hem’-‘haar’ kan nog wel eens voor problemen zorgen.
 • Vraagzinnen beginnen nu ook met ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wanneer’. Je kind weet nog niet altijd wat de juiste volgorde is in een vraagzin met een vraagwoord: ‘wat zei ik af ik gevallen heeft?’

Spraakmotoriek

Vanaf een jaar of 4 is je kind in staat om de meeste klanken goed uit te spreken. Alleen de ‘s’ en de ‘r’ kunnen moeilijk blijven. Dat is niet gek. Ook met meerdere klinkers achter elkaar gaat je kind nog wel eens de mist in: hij zegt bijvoorbeeld ‘peiste’ voor ‘pleister’.

Niet-vloeiend spreken

Het kan gebeuren dat je kleuter op een gegeven moment zo veel te vertellen heeft dat hij de juiste woorden niet weet te vinden. Hij hapert dan, herhaalt een woord of last een pauze in. Sommige ouders denken dan dat hun kind gaat stotteren. Maar in feite is dit iets anders dan stotteren. Je kind wil heel graag iets vertellen en komt er door zijn enthousiasme even helemaal niet uit. Het is een heel normaal verschijnsel bij kinderen van 4 en 5 jaar.

Andere ontwikkelingen

Lees ook over de andere gebieden waarop je kleuter zich ontwikkelt.

Bronnen

 • Het wonder van de taalverwerving. Basisboek voor de opvoeders van jonge kinderen (1997), Sieneke Goorhuis-Brouwer. Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.
 • Adviseur bij het schrijven van dit artikel was taalexpert Joanneke Prenger.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.