Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Adolescentie en puberteit

Er wordt vaak gedacht dat de woorden ‘adolescentie’ en de ‘puberteit’ hetzelfde betekenen. Maar dat is niet zo. De puberteit is een onderdeel van de adolescentie. De adolescentie duurt van 10 tot ongeveer 22 jaar.

Wat is de puberteit?

De puberteit is in feite het begin van de adolescentie: tussen 10 en 15 jaar. De puberteit slaat met name op de lichamelijke volwassenwording, de lichamelijke ontwikkeling die leidt tot vruchtbaarheid. Gemiddeld kan een jongen van 16 kinderen verwekken en een meisje van 15 kinderen krijgen. Is je kind geslachtsrijp? Dan is de puberteit afgelopen. Toch is je kind daarmee nog niet volwassen. Juist op geestelijk gebied moet hij nog een aantal belangrijke ontwikkelingen doormaken, die voornamelijk in zijn hersenen plaatsvinden.

Wat is de adolescentie?

De adolescentie is de levensperiode tussen 10 en 22 jaar. In feite beslaat het de hele periode van de volwassenwording. Het gaat hierbij dus om alle facetten van volwassenwording: sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief, maatschappelijk. Adolescentie is bovenal een cultureel en maatschappelijk fenomeen. De leeftijdsgrenzen van de adolescentie kunnen daarom per cultuur verschillen.

Puber en adolescent

Is je kind in de puberteit? Dan is hij een puber. Na zijn puberteit wordt hij een adolescent. Als je je kind als ‘puber’ beschrijft, dan bedoel je daarmee ook dat hij lastig kan zijn of dwarsligt. Het woord ‘adolescent’ heeft die (negavtieve) bijbetekenis niet. Dan bedoel je een jongere, die op weg is om volwassen te worden.

Check: ‘Puber’ komt van het Latijnse ‘pubertas’, dat ‘man-zijn’ of ‘man-worden’ betekent. ‘Adolescent’ komt van ‘adolescere’ (ook uit het Latijn), opgroeien.

Algemeen spraakgebruik

Het zijn met name ontwikkelingspsychologen die het verschil tussen ‘puber’ en ‘adolescent’ zo strikt hanteren. In het algemeen wordt ‘puber’ gebruikt voor een jongere tussen 12 en 18 jaar. Dat doen we op Anababa.nl dus ook.

Bronnen

  • Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie, Eveline Crone (2008). Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam
  • Het hoofdstuk ‘Geen kind meer’ uit het boek Kleine ontwikkelingspsychologie deel 3: de puberjaren, Rita Kohnstamm (derde druk, 2009). Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, Houten
  • Adolescentie op Wikipedia

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.