Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De ouderbijdrage

Voor het naar school gaan van je kind hoef je niks te betalen: dat doet de Rijksoverheid. Maar de school verwacht wel van je, dat je een ouderbijdrage betaalt. Hoe hoog is die bijdrage? Waar is dat geld voor bedoeld? En ben je verplicht om die bijdrage te betalen?

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een bedrag dat je jaarlijks betaalt voor extra activiteiten op school. Het is een vrijwillige bijdrage. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kent een ouderbijdrage.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

Hoe hoog de ouderbijdrage is, bepaalt de school van je kind. Meestal maakt de ouderraad een concept-begroting. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. Na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur stelt de school de hoogte van de bijdrage vast.

Check: Op de meeste basisscholen is de ouderbijdrage tussen de 30 en de 45 euro.

Meepraten over de van de ouderbijdrage

Wil je meepraten over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage? Ga dan naar de vergadering van de ouderraad waar de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Daar hoor je wat er allemaal van de ouderbijdrage betaald wordt. Je kunt dan een voorstel doen om de hoogte of de besteding van de ouderbijdrage te veranderen.

Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?

Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten of materialen waarvoor de school geen geld krijgt van het ministerie van Onderwijs. In het basisonderwijs gaat het dan vaak om:

  • schoolreisje
  • bezoek aan een museum
  • sportdag
  • sinterklaas- en/of kerstviering

In het voortgezet onderwijs gaat het geld vaak naar:

  • aanvullend lesmateriaal
  • schoolkamp
  • excursie
  • bezoek aan een theatervoorstelling of museum

Ben ik verplicht om de ouderbijdrage te betalen?

De ouderbijdrage is vrijwillig. Je hoeft de bijdrage dus niet te betalen. Maar de school kan besluiten dat je kind niet mee mag op excursie of schoolreis als je de ouderbijdrage niet betaalt.

Tip: Kun je de ouderbijdrage niet betalen? Vraag dan na of de school misschien een regeling voor korting of kwijtschelding heeft.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.