Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De ouderraad

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad. Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heet soms ook wel ‘oudercommissie’ of ‘oudervereniging’.

Taken van de ouderraad

Wat de ouderraad precies doet, verschilt per school. Typische taken van de ouderraad zijn:

  • (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de sportdag
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad
  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • het organiseren van de luizencontroles
  • het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
  • het betrekken van ouders bij school

Geen wettelijke basis

Dat er een ouderraad moet zijn, of wat een ouderraad moet doen, staat niet in de wet. Iedere school mag het begrip ‘ouderraad’ dus op zijn eigen manier invullen.

Samenstelling van de ouderraad

In de ouderraad zitten een aantal ouders. Die ouders kunnen gekozen zijn tijdens verkiezingen, maar dat hoeft niet. Soms zitten er ook een aantal leerkrachten in de raad, om praktische zaken te kunnen overleggen.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt er dus bij zitten, zonder dat je lid bent van de ouderraad.

Algemene vergadering

Meestal organiseert de ouderraad één keer per jaar een algemene vergadering, waarvoor alle ouders van school worden uitgenodigd. Tijdens die vergadering worden onderwerpen behandeld als:

  • de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
  • wat gebeurt er met het geld van de ouderbijdrage?
  • het jaarverslag en het financiële verslag over het afgelopen schooljaar
  • de begroting en planning voor het komende schooljaar

Deze vergaderingen worden vaak slecht bezocht. Daarom wordt er vaak een lezing of een andere activiteit aan gekoppeld om meer belangstellenden te trekken.

Wil je helpen?

Je kunt je altijd aanmelden bij de ouderraad als je actief wilt worden op school. Want meestal hebben ze alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Je hoeft niet meteen lid te worden van de ouderraad om te kunnen helpen. Hoe je met de ouderraad in contact komt, lees je in de schoolgids.

Aanbevolen websites

Bronnen

Informatie op de site van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.