Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt je kind op voor een beroep. Hoe die opleiding precies in elkaar zit, lees je in dit artikel.

Verschillende niveaus in het mbo

Mbo-opleidingen worden gegeven op 4 niveaus:

 1. assistentenopleiding AKA of BKA
 2. basisberoepsopleiding
 3. vakopleiding
 4. middenkaderopleiding

Niveau 1: assistentenopleiding AKA of BKA

 • Voor de assistentenopleiding, die 1 jaar duurt, heeft je kind geen diploma nodig.
 • Je kind kan kiezen tussen:
  • AKA: arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (voor algemene werknemersvaardigheden)
  • BKA: beroepskwalificerend assistent (hiermee kan je kind bijvoorbeeld winkelassistent of assistent bakker worden)
 • Een diploma van niveau 1 is geen startkwalificatie. Dat betekent dat je kind niet meteen de arbeidsmarkt op mag. Hij moet verder leren op niveau 2. Behalve als hij ouder is dan 18.

Niveau 2: basisberoepsopleiding

 • De basisberoepsopleiding leidt je kind op voor een bepaald beroep. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar.
 • Niveau 2 is toegankelijk voor vmbo-leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. En voor leerlingen van mbo niveau 1.
 • Een mbo-diploma op niveau 2 geldt als startkwalificatie. Je kind kan daarmee een baan zoeken.

Niveau 3: vakopleiding

 • De vakopleiding duurt 3 jaar en leidt je kind op voor een specifiek beroep.
 • Niveau 3 staat open voor leerlingen van het vmbo uit de gemengde, theoretische en kadergerichte leerweg. En voor leerlingen van de havo.
 • Het mbo-diploma van niveau 3 is een startkwalificatie.

Niveau 4: middenkaderopleiding

 • De middenkaderopleiding duurt 3 tot 4 jaar en leidt je kind op voor beroepen in het middenkader, bijvoorbeeld filiaalleider of activiteitenbegeleider.
 • Niveau 4 is toegankelijk voor leerlingen van het vmbo uit de gemengde, theoretische en kadergerichte leerweg. En voor leerlingen van de havo.
 • Het mbo-diploma van niveau 4 is een startkwalificatie. Je kind kan er ook mee naar het hbo.

Verhouding theorie en praktijk

Als mbo-leerling kan je kind kiezen tussen een praktische of een meer theoretische leerweg.

 • In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijgt je kind minstens 60 procent praktijkonderwijs. Dit is meestal een werkleertraject: minstens 3 dagen per week werken in een bedrijf en 1 dag naar school.
 • In de beroepsopleidende leerweg (BOL) krijgt je kind 20 tot 60 procent van de tijd praktijkles. Meestal werkt hij 1 dag per week in een bedrijf. De rest van de week gaat hij naar school.

Check: Hoe scholen de verhouding praktijk en theorie precies invullen, is verschillend. Vraag dit na voordat je kind aan de opleiding begint.

Examen doen op het mbo

Scholen mogen zelf hun examens samenstellen, afnemen en beoordelen. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van de erkende mbo-opleidingen. Is de examenkwaliteit van een opleiding onder de maat? Dan kan de onderwijsinspectie de examenlicentie van die opleiding intrekken.

Waar wordt mbo-onderwijs gegeven?

Middelbaar beroepsonderwijs wordt gegeven op publieke en particuliere instellingen.

Publieke opleidingsinstituten

Publieke onderwijsinstellingen worden gefinancierd door de overheid. Bovendien moeten ze voldoen aan alle eisen die de overheid stelt aan mbo-onderwijs. Publieke instellingen voor mbo zijn:

 • ROC’s
 • AOC’s
 • vakscholen
 • particuliere opleidingsinstituten

ROC

ROC staat voor Regionaal Opleidingen Centrum. Op een ROC wordt mbo-onderwijs gegeven in de sectoren bouw, techniek, zorg en economie. Een ROC valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

AOC

Een AOC is een Agrarisch opleidingscentrum. Daar worden met name ‘groene’ mbo-opleidingen gegeven op het gebied van landbouw en tuinbouw. Een AOC valt onder het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vakschool

Vakscholen verzorgen mbo-onderwijs in één vakgebied, bijvoorbeeld grafische opleidingen.

Particuliere opleidingsinstituten

Particuliere instituten worden niet gefinancierd door de overheid. Zij bepalen zelf wat voor lessen ze geven en hoe ze die geven. Ze mogen erkende mbo-diploma’s afgeven. Een bekend particulier opleidinginstituut is bijvoorbeeld Schoevers (een secretaresseopleiding).

Erkend of niet?

Wil je kind een mbo-opleiding volgen bij een particulier opleidingsinstituut? Ga dan van tevoren na of de opleiding:

 • erkend is. Dat betekent dat de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houdt;
 • goed staat aangeschreven in het bedrijfsleven.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.