Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wetenschappelijk onderwijs op een universiteit

Een studie in het wetenschappelijk onderwijs (wo) leidt je kind niet automatisch op voor een beroep. Sommige studierichtingen (bijvoorbeeld de medische studies) doen dit wel. Andere studierichtingen bereiden je kind voor op een carrière als wetenschapper.

Een universitaire studie leidt dus niet direct op voor een plek in het bedrijfsleven of bij de overheid. Maar de meeste afgestudeerden komen er uiteindelijk wel terecht.

Toelating tot een universiteit

Je kind kan beginnen aan een studie op de universiteit als hij:

 • een vwo-diploma heeft;
 • het eerste jaar van het hbo goed heeft doorstaan (hbo-propedeuse);
 • 21 jaar of ouder is en het toelatingsexamen goed heeft gemaakt;
 • ouder is dan 18 en zich inschrijft bij de Open Universiteit (voor zelfstandig studeren);

Aanvullende eisen

Voor sommige studies gelden aanvullende eisen. Bijvoorbeeld over de samenstelling van het vakkenpakket van je kind op het vwo. Vraag hiernaar bij de universiteit.

Hoe zit een universitaire studie in elkaar?

Een universitaire studie duurt in principe 5 jaar.

 • Het eerste jaar heet de propedeuse.
 • De eerste 3 jaar samen vormen de bacheloropleiding. Aan het einde daarvan krijgt een universitair student zijn bachelordiploma.
 • Het is de bedoeling dat de student daarna doorgaat met de masteropleiding. Die duurt meestal nog 2 jaar.

Studiepunten

Per jaar moet een student 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting of studie-inspanning. Elk vak vertegenwoordigt een aantal studiepunten. Haalt hij minder studiepunten per jaar? Dan doet hij langer over zijn studie.

Universiteiten in Nederland

Er zijn 14 universiteiten in Nederland. Deze universiteiten zijn onder te verdelen in twee typen:

 • algemene universiteiten
 • gespecialiseerde universiteiten

Algemene universiteiten

Op algemene universiteiten kunnen studenten studies volgen in uiteenlopende richtingen. Vaak zijn dit ‘klassieke’ universiteiten, die al meer dan 100 jaar bestaan. Voorbeelden van algemene universiteiten zijn:

Gespecialiseerde universiteiten

Gespecialiseerde universiteiten zijn toegespitst op bepaalde delen van de wetenschap. Zo zijn er bijvoorbeeld technische universiteiten, landbouwuniversiteiten en theologische universiteiten. Een aantal gespecialiseerde universiteiten zijn:

Wat kost een studie aan de universiteit?

Voor het volgen van een studie aan de universiteit betaalt eens tudent collegegeld. De overheid stelt de hoogte van het collegegeld voor ieder studiejaar opnieuw vast. Voor het collegejaar 2013-2014 is het collegegeld € 1.835,-.

Bachelor- en mastertitel

Sluit je kind de eerste drie jaar op de universiteit goed af? Dan mag hij zich ‘Bachelor’ noemen. Afhankelijk van de studierichting wordt dat:

 • ‘Bachelor of Arts’ (bij een letterenstudie)
 • ‘Bachelor of Science’ (bij een natuurwetenschappelijke studie)

Na afronding van een masteropleiding mag je kind zich ‘Master’ noemen.

Speciale titels

Sommige studies geven recht op een speciale titel:

 • ingenieur (ir.) bij een technische studie
 • meester (mr.) bij een rechtenstudie

Op zoek naar een baan of verder in de wetenschap?

Na het behalen van zijn universitaire diploma (dit heet ook wel een ‘bul’) kan een afgestudeerde op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Maar hij kan ook verder gaan in de wetenschap: met een promotieplek kan hij bijvoorbeeld een proefschrift schrijven en promoveren tot doctor.

Bronnen

Informatie op de website van de Rijksoverheid:

Informatie op Wikipedia:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.