Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Een opleiding in het hoger beroepsonderwijs leidt je kind op voor een beroep in het hogere kader van een bedrijf of bij de overheid. Een hbo-opleiding sluit meestal goed aan bij de beroepspraktijk.

Waar volgt je kind hbo-onderwijs?

Er zijn ongeveer 40 hogescholen in Nederland: instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Die instellingen bieden een breed pakket aan hbo-opleidingen.

Hoe zit een hbo-opleiding in elkaar?

Een hbo-opleiding duurt 4 jaar.

  • Het eerste jaar is meestal een algecrohomeen voorbereidingsjaar. Het wordt ook wel ‘propedeuse’ genoemd.
  • Met het tweede jaar begint het hoofdprogramma van de opleiding.
  • Vanaf het derde jaar kan een hbo-student zich gaan specialiseren.
  • In het derde of vierde jaar is een stage verplicht. Zo doet de student praktijkervaring op.
  • In het vierde jaar schrijft de student een scriptie of een afstudeerverslag.

Studiepunten

Per jaar moet een hbo-student 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting of studie-inspanning. Elk vak vertegenwoordigt een aantal studiepunten. Haalt hij minder studiepunten per jaar? Dan doet hij langer over zijn hbo-opleiding.

Toelating tot het hbo

Je kind mag een hbo-opleiding volgen als hij:

  • een diploma heeft van een mbo-opleiding op niveau 4;
  • een havo-diploma heeft;
  • een vwo-diploma heeft;
  • ouder is dan 21 en een toelatingstest goed heeft gemaakt. Deze regel geldt overigens niet voor alle hbo-opleidingen.

Aanvullende eisen

Voor sommige hbo-opleidingen gelden aanvullende eisen. Bijvoorbeeld over de samenstelling van het vakkenpakket van je kind op de voorgaande opleiding. Vraag hiernaar bij de hogeschool.

Erkende hbo-opleidingen

Een hbo-opleiding moet erkend (of geaccrediteerd) zijn. Alleen met een erkende opleiding heeft je kind recht op:

Hoe vind ik een erkende hbo-opleiding?

Alle erkende hbo-opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Je kunt online zoeken in het CROHO op een site van het ministerie van Onderwijs. De gesubsidieerde site Studiekeuze123 helpt je bij het zoeken naar een geschikte opleiding.

Wat kost een opleiding op het hbo?

Voor het volgen van een hbo-opleiding betaalt iedere student collegegeld. De overheid stelt de hoogte van het collegegeld voor ieder studiejaar opnieuw vast.

Bachelor-titel

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur voor het Nederlandse hoger onderwijs mag iedere afgestudeerde hbo’er zich ‘ bachelor’ noemen. Voor studenten die afgestudeerd zijn in een technische richting, is de titel ingenieur (ing.) ook gebruikelijk.

Op zoek naar een baan of verder studeren?

Een afgestudeerde hbo'er kan op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Maar hij kan ook nog verder studeren: hij kan een masteropleiding gaan doen. Dat kan zowel op het hbo als op de universiteit.

Aanbevolen websites

Bronnen

  • Hbo op Wikipedia

Informatie op de website van de Rijksoverheid:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-titel-mag-ik-voeren-na-het-voltooien-van-een-opleiding-in-het-hoger-onderwijs.html

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.