Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoeveel uren mag je kind van 15 jaar werken?

Als je kind 15 is, mag hij buiten school een paar uur per week licht werk doen. In de wet ligt vast hoeveel uren je kind op deze leeftijd mag werken.

Een bijbaantje voor je kind

Is je kind 15 jaar oud? Dan mag hij als bijbaantje een aantal uren per week licht (niet-industrieel) werk doen. Het bijbaantje mag zijn schoolwerk niet in de weg zitten.

Werktijden voor een kind van 15 jaar

Dit zijn de maximale uren waarop je kind van 15 mag werken:

 • op een schooldag: 2 uur
 • op een vrije dag of vakantiedag: 8 uur
 • in een schoolweek: 12 uur
 • in een vakantieweek: 40 uur

Verder gelden de volgende regels:

 • Je kind mag maximaal 6 weken per jaar vakantiewerk doen, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten.
 • Hij mag maximaal 5 dagen per week werken.

Rusttijden

Voor een kind van 15 gelden de volgende rusttijden:

 • Per dag minstens 12 uur, en in elk geval tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends.
 • In weekenden en vakanties moet je kind rusten tussen 21.00 uur en 7.00 uur.
 • Hij moet minstens een half uur aaneengesloten pauze hebben als hij meer dan 4,5 uur gewerkt heeft.

Werken op zondag

Je kind van 15 mag alleen werken op zondag als:

 • dat nodig is voor het soort werk dat hij doet;
 • dat in zijn arbeidscontract staat;
 • het door de omstandigheden in het bedrijf nodig is;
 • er overeenstemming is met de ondernemingsraad;
 • je kind dat zelf wil;
 • jij als ouder uitdrukkelijk toestemming daarvoor geeft.

Een werkgever kan je kind van 15 dus niet verplichten om op zondag te werken. Bovendien gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

 • Je kind heeft recht op minstens 5 vrije zondagen per 16 weken.
 • Als je kind op zondag werkt, heeft hij de dag daarvóór (zaterdag) vrij.

Ochtendkranten bezorgen

Je kind van 15 mag een krantenwijk hebben. Voor avondkranten, folders en tijdschriften rondbrengen gelden de regels die hierboven staan. Bezorgt je kind een ochtendkrant? Dan gelden speciale regels:

 • De werkgever moet een bezorgovereenkomst afsluiten met je kind.
 • Die overeenkomst moet jij als ouder ook tekenen.
 • De maximale werktijd is 2 uur per dag.
 • De minimale rust is 12 uur per dag, in elk geval tussen 19.00 uur en 6.00 uur.
 • Begint je kind al om 6.00 uur met bezorgen? Dan heeft hij de avond daarvoor al vanaf 18.00 uur rust gehad.
 • Bezorgt hij op zondag ook in de ochtend? Dan was hij dag daarvoor (zaterdag) vrij.

Als de werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt

Heb je het idee dat de werkgever van je kind zich niet aan de regels voor arbeidstijd, rusttijd en pauze houdt? Dan kun je het volgende doen:

 1. Praat met de werkgever en wijs hem erop dat hij zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt.
 2. Informeer de ondernemingsraad van de werkgever.
 3. Kom je er met de werkgever niet uit? Meld je klacht dan bij de Inspectie SZW. Dat kan anoniem. Op basis van jouw klacht kan de inspectie een controle uitvoeren en eventueel een boete opleggen.

Andere leeftijden, andere regels

Voor andere leeftijden gelden andere arbeidstijden:

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.