Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoeveel uren mag je kind van 18 jaar werken?

Als je kind 18 is, mag hij net zo veel werken als een volwassene. Hoeveel is dat precies?

Een bijbaan voor je kind

Is je kind 18 jaar? Dan mag hij als bijbaan alle soorten werk doen die een volwassene ook mag doen.

Werktijden voor jongeren van 18 jaar

Voor je kind van 18 gelden de arbeidstijden die ook voor jou als volwassene gelden. Dat zijn de volgende regels:

 • Je kind mag maximaal 12 uur per dienst werken.
 • Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Arbeidstijden over langere periode

Je kind mag niet elke week het maximale aantal uren werken. Voor arbeidstijd over een langere periode geldt het volgende:

 • Over een periode van 4 weken mag je kind gemiddels 55 uur per week werken.
 • In een cao mogen daarover andere afspraken staan, maar je kind mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
 • Over een periode van 16 weken mag je kind gemiddeld 48 uur per week werken.

Rusttijden

Voor jongeren van 18 jaar (en volwassenen) gelden de volgende rusttijden:

 • Na een werkdag moet je kind 11 uur rusten.
 • Eén keer per 7 dagen mag de rustperiode van 11 uur worden ingekort tot 8 uur, als dat nodig is voor het werk of het bedrijf.
 • Na een werkweek van 5 dagen mag je kind 36 uur achter elkaar niet werken.
 • Een langere werkweek mag ook, maar alleen als je kind in een periode van 14 dagen minstens 72 uur achter elkaar niet werkt. Deze rusttijd mag worden gesplitst in 2 periodes van minstens 32 uur.

Pauzes

 • Als je kind langer dan 5,5 uur werkt, dan heeft je kind recht op minstens een half uur pauze. Dit mag ook 2 keer een kwartier zijn.
 • Werkt hij langer dan 10 uur? Dan mag hij 3 kwartier pauze nemen. Dit mogen ook meerdere pauzes zijn van minstens een kwartier.
 • In een cao kunnen andere afspraken staan over pauzes. Je kind heeft in ieder geval recht op een kwartier pauze als hij langer dan 5,5 uur werkt.

Als de werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt

Heb je het idee dat de werkgever van je kind zich niet aan de regels voor arbeidstijd, rusttijd en pauze houdt? Dan kun je het volgende doen:

 1. Praat met de werkgever en wijs hem erop dat hij zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt.
 2. Informeer de ondernemingsraad van de werkgever.
 3. Kom je er met de werkgever niet uit? Meld je klacht dan bij de Inspectie SZW. Dat kan anoniem. Op basis van jouw klacht kan de inspectie een controle uitvoeren en eventueel een boete opleggen.

Andere leeftijden, andere regels

Voor andere leeftijden gelden andere arbeidstijden:

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.