Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Je kind wil een bijbaantje

Als je kind een jaar of 15 is, wil hij een bijbaantje zoeken om wat extra geld te verdienen. Dat is geen gek idee: zo leert je kind dat hij moet werken voor zijn geld en hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Hij kan ook gaan werken in het kader van een stage voor school. Hoveel mag je kind werken? Wat voor werk mag hij doen? En hoeveel mag hij bijverdienen?

Een bijbaan is goed voor zijn ervaring

Komt je kind zelf met het idee om een bijbaantje te zoeken? Stimuleer dat dan. Het is altijd goed voor je kind om naast school ervaring op te doen in een bedrijf. Hij leert er onder meer:

 • hoe een bedrijf in elkaar zit;
 • hoe het er op de werkvloer aan toe gaat;
 • om verantwoordelijkheid te krijgen;
 • om zelfstandig te werken.

Kortom, hij wordt als volwassene behandeld in een volwassen omgeving. Dat is erg leerzaam. Bovendien leert hij de waarde van geld kennen: als hij er hard voor heeft moeten werken, denkt hij er waarschijnlijk beter over na voordat hij het uitgeeft.

Arbeidscontract

De werkgever moet een arbeidscontract afsluiten met je kind. In dat contract staan de afspraken over:

 • het werk dat je kind doet;
 • het aantal uren dat je kind per week werkt;
 • of het een vast of tijdelijk dienstverband is;
 • het brutoloon dat je kind verdient;
 • de proeftijd van je kind (maximaal 2 maanden);
 • de arbeidsvoorwaarden die gelden voor je kind (zoals werktijden en reiskosten).

Binnen een maand nadat je kind is begonnen met werken, moet de werkgever dit contract opstellen en ondertekenen. Is je kind jonger dan 16? Dan moet jij als ouder toestemming geven.

Welk werk mag je kind doen?

Welk soort werk je kind mag doen, staat in de wet. Want je kind hoort op school te zitten totdat hij 18 is of een startkwalificatie heeft. Dat moet zijn belangrijkste bezigheid zijn. Daarom mag hij niet te veel werken of te zwaar werk doen.

Hoeveel mag je kind werken in een bijbaan?

Hoeveel uren je kind mag werken in een bijbaan of vakantiebaan, hangt af van zijn leeftijd. Voor verschillende leeftijden gelden verschillende regels, die vastliggen in de Arbeidstijdenwet:

Check: De overheid vindt het belangrijk dat jongeren school als hun voornaamste bezigheid blijven zien. Daarom ziet de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erop toe, dat kinderen niet te veel werken en gepast werk doen voor hun leeftijd.

Hoeveel moet je kind minimaal verdienen?

Ook voor jongeren die werken, geldt een minimumloon. Dat heet het minimumjeugdloon. Hoe hoog is het minimumjeugdloon? En wat kun je doen als de werkgever van je kind dit niet wil betalen?

Hoeveel mag je kind bijverdienen?

Met een bijbaantje verdient je kind geld. Verdient hij meer dan 800 euro per maand? Dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag. Lees hier hoeveel je kind mag bijverdienen.

Belasting en premies

Over zijn brutoloon betaalt je kind belasting en sociale premies. Voor een deel gaat dat via de werkgever, maar je kind moet zijn inkomsten ook opgeven aan de Belastingdienst. Van zijn brutoloon blijft dus het nettoloon over.

Zwart werken

Als je kind zwart werkt, betaalt hij geen premies en belastingen. Hij houdt dus meer aan zijn werk over. Maar bedenk:

 • hij is niet verzekerd tegen schade en ongelukken;
 • hij krijgt niet uitbetaald als hij ziek is;
 • hij krijgt geen vakantiegeld.

Bovendien is zwartwerken illegaal.

Hoe vindt je kind een bijbaan?

Het vinden van een bijbaantje hoeft niet moeilijk te zijn. Maar het hangt er maar net van af welk werk je kind wil doen. Lees onze tips voor het vinden van een leuke bijbaan.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.