Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kinderbijslag

Wat is kinderbijslag? Wanneer en hoeveel kinderbijslag krijg je? Je leest het in dit artikel.

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een geldbedrag dat je als ouder krijgt van de rijksoverheid. Iedereen die één of meer kinderen onder de 18 heeft, krijgt kinderbijslag. Zo wil de overheid bijdragen aan de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen. De kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wanneer heb je recht op kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag als je:

 • één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar;
 • in Nederland woont of werkt;

Check: Je krijgt ook kinderbijslag voor een geadopteerd kind, pleegkind, of stiefkind. Of een ander kind dat je verzorgt en opvoedt alsof het je eigen kind is.

Hoeveel kinderbijslag krijg je?

De kinderbijslag is niet afhankelijk van je inkomen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de leeftijd van je kind. De kinderbijslag gaat omhoog:

 • als je kind 6 wordt;
 • als je kind 12 wordt.

Ieder jaar stelt de overheid de bedragen voor kinderbijslag weer opnieuw vast.

Hoogte van de kinderbijslag in 2013

In 2013 krijg je per kwartaal het volgende bedrag per kind:

kwartaalbedrag per kind
0 tot en met 5 jaar € 191,65
6 tot en met 11 jaar € 232,71
12 tot en met 17 jaar € 273,78

Kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar blijft hoger

In september 2013 kondigde het kabinet aan dat de kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar zou worden verlaagd, om zo gelijke bedragen voor alle leeftijdsgroepen te krijgen. Maar dat plan is van de baan sinds de begrotingsafspraken van 11 oktober 2013. De kinderbijslag blijft hoger voor oudere kinderen.

Bij hoge kosten kun je twee keer kinderbijslag krijgen

Woont je kind niet bij jou in huis, bijvoorbeeld omdat hij gehandicapt is? Dan heb je te maken met hoge kosten. Soms kun je dan twee keer kinderbijslag krijgen.

Kinderbijslag aanvragen bij je eerste kind

Na de geboorte van je eerste kind kun je kinderbijslag aanvragen. Dat gaat als volgt:

 1. Je geeft je kind aan bij de gemeente.
 2. De gemeente geeft de geboorte van je kind door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 3. De SVB stuurt jou binnen 2 tot 4 weken een brief.
 4. In die brief staat, hoe je de kinderbijslag kunt aanvragen: via internet en met een papieren formulier.

Een volgend kind

Krijg je een volgend kind? Dan geeft de gemeente dit opnieuw door aan de SVB. Het kwartaalbedrag van de kinderbijslag wordt dan automatisch verhoogd. Je hoeft zelf dus niets te doen.

Je krijgt 4 keer per jaar kinderbijslag

De SVB stort de kinderbijslag aan het eind van ieder kwartaal op je rekening. Dat is dus:

 • rond 5 januari (over het laatste kwartaal van het voorgaande jaar)
 • rond 5 april (over het eerste kwartaal)
 • rond 5 juli (over het tweede kwartaal)
 • rond 5 september (over het derde kwartaal)

De eerste keer kinderbijslag

De eerste kinderbijslag krijg je over het kwartaal ná het kwartaal waarin je kind is geboren. Is je kind bijvoorbeeld jarig in februari? Dat is in het eerste kwartaal. Je krijgt dan voor het eerst kinderbijslag over het tweede kwartaal. Dat staat rond 5 juli op je rekening.

Kinderbijslag? Dan misschien ook kindgebonden budget

Krijg je kinderbijslag? Dan heb je misschien ook recht op kindgebonden budget. Dat is een extra maandelijkse toeslag van de belastingdienst.

Aanbevolen websites

 • Woont je kind niet thuis? Dan kun je toch kinderbijslag krijgen. Alle informatie daarover lees je op deze pagina van de Sociale Verzekeringsbank: Waar verblijft uw kind

Bronnen

Kinderbijslag, Sociale Verzekeringsbank.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.