Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoeveel moet je kind minimaal verdienen?

Ook voor jongeren die werken, geldt een minimumloon. Dat heet het minimumjeugdloon. Hoe hoog is het minimumjeugdloon? En wat kun je doen als de werkgever van je kind dit niet wil betalen?

Je kind heeft een bijbaan

Is je kind op zoek naar een bijbaan? Of heeft hij misschien net een vakantiebaantje gevonden? Dan is het goed om te weten wat je kind daarvdoor minimaal moet verdienen. Want ook voor jongeren geldt een wettelijk vastgesteld minimumloon: het minimumjeugdloon.

Minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is het minimumloon dat geldt voor jonge werknemers tussen 15 en 23 jaar. De Rijksoverheid bepaalt de hoogte van het minimumjeugdloon elk jaar op 1 januari en 1 juli. Bij het vaststellen van de bedragen houdt de overheid rekening met de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.

Hoe hoog is het minimumjeugdloon?

Wat je kind minimaal moet verdienen, hangt af van zijn leeftijd (bedragen van 1 juli 2013):

leeftijdper week
15 jaar € 102,30
16 jaar € 117,65
17 jaar € 134,70
18 jaar € 155,20
19 jaar € 179,05
20 jaar € 209,75
21 jaar € 247,25
22 jaar € 289,90
23 jaar en ouder € 341,05

Bedragen voor volle werkweek

Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek. Het is niet zo gemakkelijk om de bedragen om te rekenen naar een bedrag per uur. Want in sommige bedrijven is een volledige werkweek 36 uur, in andere bedrijven 38 of 40 uur. Werkt je kind minder dan een volle werkweek? Dan is het bedrag evenredig lager.

Let op: Je kind heeft ook recht op vakantiebijslag. Dat bedrag krijgt hij bovenop het minimumloon.

De inspectie controleert

De Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of werkgevers zich aan de wettelijke normen voor het minimumloon houden.

Als je kind minder dan het minimumloon verdient

Ondanks de wettelijke regels en de controle daarop kan het gebeuren dat je kind minder verdient dan het minimumloon. De werkgever van je kind houdt zich dan niet aan de wet. Wat kun je in zo’n geval doen?

  1. Praat met de werkgever en wijs hem erop dat hij zich niet aan het wettelijk minimumjeugdloon houdt.
  2. Dien een klacht in bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat kan anoniem. Is je klacht aantoonbaar terecht? Dan krijgt de werkgever meteen een boete.
  3. Je kunt ook voor je kind naar de kantonrechter stappen. Maar vraag eerst advies bij het Juridisch Loket, een vakbond of een jurist voordat je dat doet.

Check: Achterstallig loon (en achterstallige vakantiebijslag) kan je kind nog opeisen tot 5 jaar nadat hij er recht op kreeg.

Andere wettelijke regels voor jongerenwerk

Voor het werk van je kind gelden ook nog andere regels die de overheid heeft vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan regels over welk werk je kind op werke leeftijd mag doen en hoeveel uren je kind maximaal mag werken.

Hoeveel mag je kind maximaal bijverdienen?

Als je kind nog geen 18 is, dan ontvang jij kinderbijslag voor hem. Verdient je kind per maand meer dan € 1000,- met zijn bijbaan? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je kinderbijslag. Ga dus na hoeveel je kind maximaal mag bijverdienen zonder dat je gekort wordt op de kinderbijslag.

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.