Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoeveel mag je kind bijverdienen met een bijbaan?

Heeft je kind een bijbaan? Dan kun je gekort worden op de kinderbijslag die je voor je kind ontvangt.

Invloed van bijverdienen op kinderbijslag

Totdat je kind 18 is, ontvang je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kinderbijslag. Verdient je kind met een bijbaan meer dan € 800,-  per kwartaal? Dan wil de SVB dat weten. Vanaf ongeveer € 1200 per kwartaal aan bijverdiensten ontvang je geen kinderbijslag meer. De precieze invloed van de bijverdiensten van je kind hangt af van:

  • zijn leeftijd;
  • zijn woonsituatie.

Als je kind jonger dan 16 is en thuiswoont

Is je kind 15 of jonger en woont hij nog thuis? Dan maakt het niet uit wat hij bijverdient met een bijbaan, vakantiebaan of stageplaats. Deze bijverdiensten hebben geen invloed op de kinderbijslag. Er is geen maximum verbonden aan wat je kind mag verdienen.

Als je kind 16 of 17 is

Hoeveel je kind van 16 of 17 verdient met een bijbaan of stage, is van belang voor de hoogte van de kinderbijslag die jij ontvangt. De Rijksoverheid heeft hiervoor een maximumbedrag vastgesteld. Verdient je kind meer dan dit maximale bedrag? Dan krijg je geen kinderbijslag meer.

Als je kind niet thuis woont

Woont je kind niet thuis? Ook dan houdt de SVB rekening met een maximumbedrag dat je kind mag bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of je kind 14, 15, 16 of 17 jaar oud is.

Als je kind 18 wordt

Op het moment dat je kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag.

Check: Je ontvangt nog kinderbijslag over het hele kwartaal waarin je kind 18 wordt. Wat je kind in dat kwartaal verdient, is dus nog belangrijk voor de hoogte van je kinderbijslag.

Maximumbedrag voor bijverdienen

Het maximumbedrag voor wat je kind mag bijverdienen, stelt de Rijksoverheid elk jaar in oktober vast. Het bedrag is een netto bedrag. Het gaat dus om het bedrag dat je kind daadwerkelijk ontvangt.

Bedragen 2013

  • Het maximale bedrag dat je thuiswonende kind mag bijverdienen zonder dat dat effect heeft op de kinderbijslag is in 2013 € 1.266,- netto per kwartaal.
  • Woont je kind niet bij jou thuis en ontvang je enkele kinderbijslag? Dan is het maximumbedrag € 1.790,- per kwartaal.

Vakantiewerk

Doet je kind vakantiewerk, of werkt hij in de zomer meer dan anders? Dan mag hij daarmee € 1.300,- extra verdienen (dus bovenop zijn reguliere bijverdiensten), zonder dat jij daarvoor de kinderbijslag moet inleveren.

Tip: Werkt je kind in de vakantie nog wat extra bij dezelfde werkgever waar hij zijn gewone bijbaan heeft? Vraag dan een verklaring aan de werkgever over het vakantiewerk. Zo kan de SVB vaststellen welke verdiende bedragen horen bij het reguliere werk en welke bij het vakantiewerk.

Zelf opgeven aan de SVB

Verdient je kind in een kwartaal meer dan € 800,- netto? Geef dat dan meteen door aan de SVB - ook al ligt het maximumbedrag veel hoger. De SVB raadt dit aan om te voorkomen dat je kinderbijslag moet terugbetalen als de verdiensten een kwartaal wat hoger uitvallen.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.