Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat verandert er voor je kind als hij 18 wordt?

Op het moment dat je kind 18 jaar wordt, is hij wettelijk meerderjarig. Dat betekent dat hij voor veel wettelijke regelingen als volwassen wordt beschouwd. Wat bekent dat allemaal voor hem?

Je kind is voor de wet volwassen

Je kind is nu voor de wet volwassen. Hij is zelf verantwoordelijk voor de kosten van zorgverzekering en school. Daarvoor kan hij toleeslagen en tegemoetkomingen aanvragen. Hij mag nu ook alleen een auto of motoer besturen. En er verandert nog veel meer:moto

Zelf premie betalen

Je kind is wettelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben en daar premie voor te betalen. Hij kan zich verzekeren op jouw polis, maar ook op zijn eigen polis. Voor het betalen van de premie van zijn zorgverzekering kan je kind zorgtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag aanvragen

Je kind kan zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Die toeslag kan hij gebruiken om de premie voor zijn zorgverzekering te betalen.

Inkomstenbelasting terugvragen

Heeft je kind een (bij)baan? Dan kan hij belasting terugvragen.

Tegemoetkoming scholieren aanvragen

Doet je kind vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs, mavo, havo of vwo, vavo of particulier voortgezet onderwijs? Dan kan hij een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is ter compensatie van de kinderbijslag die wegvalt op het moment dat hij 18 werd.

Huurtoeslag aanvragen

Huurt je kind een woning of appartement? Dan kan hij daarvoor huurtoeslag aanvragen.

Cursusgeld betalen

Je kind moet zelf het lesgeld betalen als hij op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar (of ouder) is, en één van de volgende opleidingen volgt:

 • deeltijdopleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL)
 • opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo)

Je kind kan studiefinanciering aanvragen

Doet je kind een opleiding op het mbo, het hbo of op de universiteit? Dan kan hij studiefinanciering aanvragen. Hij krijgt dan ook een OV-studentenkaart.

Deelnemen aan volwassenenonderwijs

Wil je kind alsnog een diploma of certificaat voor het voortgezet onderwijs halen? Dan kan hij dat ook doen bij het volwassenenonderwijs (vavo). Vaak kan dat in deeltijd of ’s avonds. Vavo is er voor vmbo-tl, havo en vwo.

Alleen autorijden

Rijles nemen kan je kind vanaf 16,5 jaar. En vanaf 17 mag hij zijn rijbewijs halen. Maar dan moet hij wel altijd met een begeleider rijden. Vanaf 18 jaar mag je kind, met rijbewijs, zelfstandig rijden.

Motorrijden op een lichte motor

Motorrijles kan je kind nemen als hij 17 is. Maar afrijden op de motor mag hij pas op zijn 18e. Je kind mag dan op een lichte motor rijden. Daarvoor is motorrijbewijs A1 geschikt: voor een motorfiets met een motorinhoud tot 125 cc en een motorvermogen van maximaal 11 kilowatt (kW).

Hij mag overeenkomsten aangaan

Je kind mag overeenkomsten aangaan zonder toestemming van jou. Dus om geld te lenen, een telefoonabonnement af te sluiten of een auto te kopen bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat je kind zelf verantwoordelijk is voor de eventuele schulden die hij op deze manier maakt. Die hoef jij niet voor hem af te lossen.

Aansprakelijk voor schade

Je kind is aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt. Daarom is het verstandig om je kind een WA-verzekering af te laten sluiten.

Je kind heeft kiesrecht

Nu hij 18 is, mag je kind stemmen voor alle verkiezingen. Daarnaast mag hij ook gekozen worden in de gemeenteraad of de Tweede Kamer.

Voogdij eindigt

Voogdij is het gezag over een kind dat door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend. De voogdij over een kind eindigt op de 18e verjaardag van het kind. Ben jij voogd van een kind, of is iemand anders voogd van jouw kind? Dan houdt die voogdij op als je kind 18 jaar wordt. Het kind kan dan voor zichzelf zorgen en heeft geen voogd meer nodig.

Geen kwalificatieplicht meer

Met 16 jaar eindigt de leerplicht voor je kind, maar heeft hij wel nog een kwalificatieplicht. Zodra hij 18 wordt, vervalt ook de kwalificatieplicht.

Andere rechten

Verder mag je kind vanaf zijn 18e verjaardag:

 • beschikken over erfenis;
 • trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • alcohol en tabak kopen (dat is nu nog 16, maar die wettelijke leeftijd wordt waarschijnlijk aangepast);
 • buschauffeur worden;
 • werken in gevaarlijke omstandigheden en met gevaarlijke stoffen;
 • ’s nachts werken;
 • als toeschouwer een openbare zitting van de rechtbank bijwonen;
 • berecht worden volgens het volwassenenstrafrecht als hij een strafbaar feit heeft gepleegd;
 • het gezag uitoefenen over een kind;
 • gastouder zijn (als hij ook aan alle andere voorwaarden voor gastouderschap voldoet).

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.