Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Depressie bij kinderen

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt uit dat ook kinderen depressief kunnen zijn. Hoe herken je een depressie bij je kind? En wat kun je eraan doen?

Depressieve kinderen? Ik vind ze juist altijd zo vrolijk!

Dat zij de meeste kinderen ook wel. Maar er zijn, net zoals bij volwassenen, ook kinderen die het psychisch wat minder voor de wind gaat en die kunnen dan zelfs depressieve klachten ontwikkelen. Al zou je dat misschien niet zo verwachten.

Gebeurt dat bij veel kinderen?

De schattingen zijn dat zo’n 2,5% van de kinderen en ongeveer 8% van de pubers last heeft van depressie. En dat zijn dus geen kinderen die even niet zo goed in hun vel zitten, want dat maakt elk kind wel eens mee. Dat noemen we dan ook geen depressieve klachten.

Wanneer zijn het wel depressieve klachten?

Wanneer het alle leefgebieden van een kind beïnvloedt, en wanneer de negatieve gevoelens langer dan 2 of 3 weken aanhouden. Een kind kan bijvoorbeeld een hekel aan school hebben en daar zelfs somber over zijn, maar als ze met veel plezier buiten speelt of naar voetbal gaat, dan is dat geen depressie. Dat wordt het pas als het ook niet meer buiten speelt en ook niet meer naar voetbal wil, waar ze eerder zo’n plezier in had.

Ze…?

Ja, de kans dat meisjes een depressie krijgen is groter dan dat jongens die krijgen. Vandaar.

Wat kunnen symptomen zijn van depressie bij kinderen?

Ik noem er een paar. Je kind:

 • heeft regelmatig woedeaanvallen;
 • is vaak in gedachten en reageert niet als je haar iets vraagt;
 • hangt heel erg aan jou of je partner;
 • wil geen vrienden of vriendinnen meer maken;
 • heeft moeite om zich te concentreren;
 • komt met Grote Vragen (‘Mam, waarvoor leven we eigenlijk…?’);
 • slaapt heel veel, of juist heel weinig.

Hoe komt een kind aan zo’n depressie?

Tja, dat weten we eigenlijk niet precies. Wel weten we dat:

 • het meer voorkomt bij kinderen van wie de ouders ook dergelijke klachten hebben (gehad). Jammer genoeg kun je er dus een soort ‘talent’ voor hebben;
 • een kind meer kans heeft om een depressie te krijgen als ze een aandachts-, leer- of gedragsstoornis heeft;
 • erge gebeurtenissen, zoals de dood van een ouder, ook tot een depressie kunnen leiden.

Kan ik wat doen als mijn kind depressief lijkt?

Ja! Dit:

 • Zeg nooit tegen je kind ‘dat ze gewoon wat vrolijker moet zijn’. Dat drukt haar alleen maar verder in de ellende.
 • Laat je kind weten dat je van haar houdt, en dat je haar gevoelens serieus neemt. Ook een depressief kind wil voelen dat ze er mag zijn, ook al laat ze dat niet altijd merken.
 • Maar allereerst: ga naar een dokter om in ieder geval alle fysieke oorzaken uit te sluiten, zoals een allergie bijvoorbeeld.

En als die niets vindt?

 • Zoek dan professionele hulp. Ga bijvoorbeeld naar de schoolpsycholoog, een ontwikkelingspsycholoog of een kinder- en jeugdpsycholoog.
 • Leg je kind uit dat er mensen zijn die haar (en jou) kunnen helpen, en dat er ook andere kinderen zijn die het leven wat moeilijk vinden.
 • Geef haar in ieder geval nooit het gevoel dat ze niet deugt.
 • En denk ook niet dat je haar wel in je enthousiasme meesleept door zelf extra vrolijk te doen. Daarvoor grijpt een depressie te diep in.

Maar ik wil zelf toch ook wat doen!

Natuurlijk! Dus als het lukt, kijk dan of je je kind in beweging kan krijgen. Letterlijk. Fysieke inspanning kan helpen (fietsen, hout hakken of samen iets bouwen bijvoorbeeld).

Tip: Vermoed je een depressie bij je kind? Zoek dan altijd hulp. Want hoe eerder een depressie stopt, hoe kleiner de kans is dat hij terugkomt.

Auteur: Steven Pont

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.