Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

ODD: Oppositionele gedragsstoornis

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder. In goed Nederlands: oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt uit wat ODD is en hoe je het kunt herkennen.

Wat is een oppositionele gedragsstoornis?

Een oppositionele gedragsstoornis betekent dat je kind ten opzichte van zijn ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten en andere autoriteitsfiguren een heftige mate van verzet vertoont. Hij is tegen omdat hij tegen is. Zeg jij rood, dan zegt hij blauw. En zeg jij blauw, dan zegt hij rood.

Maar daar heb ik er één van in huis!

Hoho, we hebben het hier wel over een stoornis! En een stoornis heb je niet zo snel. Dus net zoals het meeste drukke gedrag niets met ADHD te maken heeft, zo heeft veel verzet van een kind niet meteen met ODD te maken (ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder, de officiële Amerikaanse term). Dus net zoals kinderen van nature druk zijn maar lang niet allemaal ADHD hebben, zo ligt verzet bij kinderen ook altijd snel op de loer. En daar hoef je dus ook geen stoornis voor te hebben (kinderen van tweeëneenhalf hebben in die zin bijna allemaal ODD).

Wanneer heeft je kind een oppositionele gedragsstoornis?

Tja, dat mag eigenlijk alleen een psychiater vaststellen. In Amerika zeggen ze dat 10 tot 15 procent van alle schoolkinderen het heeft. Maar die Amerikanen zeggen wel meer dingen waar wij hier wat anders tegenaan kijken. Voor Nederlandse begrippen is het tijd om in te grijpen als:

  • het verzet je kind bedreigt op al zijn ontwikkelingsgebieden;
  • er geen verbetering optreedt naarmate je kind ouder wordt;
  • je kind als het ware overspoeld wordt door zijn eigen negatieve gedrag.

Herken je dit? Kom dan in actie en zoek hulp bij de huisarts of (kinder)psycholoog! Geen enkel kind met dit soort gedrag is namelijk erg gelukkig, al wil hij je laten geloven dat het hem allemaal niks kan schelen.

En als hij bushokjes begint te slopen…?

Als diefstal en vandalisme erbij komen kijken, dan heb je wellicht te maken een ander probleem. Dat probleem noemen we ASBD: Antisocial Behavior Disorder. Maar ODD is echt op mensen uit de directe omgeving gericht; het is uitdagend en soms lijkt het er wel op of deze kinderen met hun verzet zelfs gepakt wíllen worden, om maar een reactie bij in omgeving uit te lokken.

En de oorzaak is…?

Wisten we het maar! Een deel kan neurologisch zijn, het kan met hechting te maken hebben, met opvoeding of met genetische factoren. Waarschijnlijk is het een mix.

Stel mijn kind heeft ODD. Wat moet ik dan doen?

Tja, er is nog geen medicijn tegen gevonden, dus we moeten het toch echt in de opvoeding zoeken.

  • Allereerst: beloon het goede, hoe klein ook.
  • Meer dan bij andere kinderen is het van belang om consequent te zijn en lik-op-stuk-beleid te leveren als het mis gaat.
  • Geef je kind soms een time-out, maar jezelf ook! Want als je wilt kun je de hele dag bezig blijven met je kind.
  • Geef hem als het kan zelf de macht, door hem bijvoorbeeld twee keuzes te geven (Wil je je appel vóór het eten of erna?).
  • Als therapie werkt cognitieve gedragstherapie waarschijnlijk het best, in combinatie met een sociale vaardigheidstraining.

Check: Overigens zullen een hoop kunstenaars je vertellen dat ze zich in bovenstaande typeringen herkennen en juist om dat tegendraadse gedrag succesvol zijn geworden…

Auteur: Steven Pont

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.