Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Studiefinanciering voor mbo

Volgt je kind een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en is hij 18 jaar of ouder? Dan kan hij studiefinanciering aanvragen.

Voorwaarden voor studiefinanciering in het mbo

Om studiefinanciering te kunnen krijgen, moet je kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Gaat je kind naar het mbo? Dan gelden er voorwaarden voor leeftijd, type opleiding en nationaliteit.

Je kind moet minstens 18 jaar zijn

Om studiefinanciering voor zijn mbo-opleiding te krijgen, moet je kind 18 jaar of ouder zijn. Voldoet hij verder aan alle voorwaarden? Dan begint zijn studiefinanciering in de eerste maand van het kwartaal dat volgt op zijn 18e verjaardag. Dat is dus altijd in januari, april, juli of oktober.

Aanvragen voordat je kind 30 is

Je kind kan studiefinanciering krijgen totdat hij klaar is met zijn opleiding. Dus ook als hij ouder is dan 30. Alleen moet hij de studiefinanciering aanvragen voordat hij 30 wordt: om precies te zijn uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin hij 30 wordt.

Alleen voor beroepsopleidende leerweg

Het mbo bestaat uit een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je kind krijgt alleen studiefinanciering als hij een voltijds beroepsopleidende leerweg doet die 1 jaar of langer duurt.

Nederlandse nationaliteit

Je kind moet de Nederlandse nationaliteit hebben om recht te hebben op studiefinancering. Heeft hij die niet? Dan moet hij in Nederland wonen en een verblijfsdocument type II, III of IV hebben.

Waaruit bestaat de studiefinanciering voor het mbo?

De studiefinanciering voor het mbo bestaat uit:

  • een basisbeurs: deze gift is onderdeel van de prestatiebeurs
  • een aanvullende beurs: afhankelijk van jullie inkomen als ouders kan je kind een aanvullende beurs krijgen. De eerste 5 maanden daarvan zijn een gift. De rest is een lening.
  • een OV-studentenkaart of 'studentenreisproduct'.

Prestatiebeurs

Een prestatiebeurs betekent:

  • Je kind hoeft zijn basisbeurs en aanvullende beurs en de OV-kaart niet terug te betalen als hij binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Een eventuele lening moet hij wel terugbetalen.
  • Haalt hij zijn diploma niet? Dan moet hij alles met rente terugbetalen, ook de kosten van zijn OV-studentenkaart terugbetalen.

Hoogte van de studiefinanciering voor mbo'ers

De hoogte van de studiefinanciering verandert elk jaar. Er zijn verschillende bedragen voor uit- en thuiswonende studenten. Op de site van DUO staan alle actuele bedragen van de studiefinanciering.

Studiefinanciering zelf berekenen

Wil je weten hoeveel studiefinanciering je kind kan krijgen? Dat kan met het rekenprogramma van DUO.

Hoeveel moet je als ouder bijdragen aan de studie van je kind?

De overheid verwacht van jou als ouder dat jij meebetaalt aan de studie van je kind. Hoeveel? Dat hangt af van je inkomen.

Aanbevolen websites

Studiefinanciering voor studenten in het mbo

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.